Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „multikulturní výchova“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (97)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 97 položek
Gymnaziální vzdělávání
14. 10. 2013 0x 10791x
Stručně o předsudcích
Článek nabízí profesionální pohled na předsudky, základní pojmosloví týkající se jich a možnosti jak jim předcházet a zbavovat jich studenty.
Neformální vzdělávání Spomocník
20. 7. 2013 11x 16067x
Multikulturní výchova - reálně a účinně
<div> Je mlutikulturalita "mrtvý projekt", nebo je stále důležitou výzvou zejména pro naši západní civilizaci? A jak vypadá aktuální nabídka NIDM v oblasti multikulturní výchovy?</div>
Speciální vzdělávání
22. 11. 2012 0x 16456x
Velká Británie
Projet zaměřený na život ve Velké Británii přibližuje zemi jakožto hostitele letních olympijských her 2012.
Základní vzdělávání
14. 8. 2012 0x 18477x
Dramatizace ve výchově ke zdraví
Tento text vznikl jako aktivita v rámci projektu Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání, CZ.1.07/1.2.00/08.0110, OPVK. Přináší příklad dobré praxe využití výukové opory,…
Základní vzdělávání
14. 6. 2012 0x 19030x
Aktivizující metody ve výuce slohu
Tento text vznikl jako aktivita v rámci projektu Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání, CZ.1.07/1.2.00/08.0110, OPVK. Přináší příklad dobré praxe využití výukové opory,…
Odborné vzdělávání
4. 6. 2012 0x 6039x
Dva slovanské jazyky v evropském společenství – Projekt na podporu multikulturního poznávání
Jedná se o jazykový projekt v rámci programu Comenius – Partnerství škol, který byl zaměřen na mezikulturní dialog. Tematicky byl zaměřen na Bulharsko. Žáci poznávali jazyk, kulturu a tradice země…
Odborné vzdělávání
4. 6. 2012 0x 8168x
Hudba a tradice v Evropě – Projekt Partnerství škol
Projekt se realizoval v rámci programu Comenius – Partnerství škol ve spolupráci s portugalským partnerem na Madeiře. Byl zaměřen na mezikulturní dialog prostřednictvím poznávání hudebních a…
Základní vzdělávání
30. 5. 2012 0x 12902x
Využití struktury E–U–R v hodině výchovy ke zdraví
Tento text vznikl jako aktivita v rámci projektu Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání, CZ.1.07/1.2.00/08.0110, OPVK. Přináší příklad dobré praxe využití výukové opory,…
Speciální vzdělávání
24. 4. 2012 1x 18992x
Projekt – Vietnamský den
Projekt Vietnamský den seznamuje žáky s vietnamskou menšinou žijící na území naší republiky. Ukazuje žákům její tradice a zvyklosti. Důraz je kladen na přiměřenost informací pro žáky s mentálním…
Neformální vzdělávání Spomocník
18. 3. 2012 1x 4963x
Multikulturní výchova – krok vpřed, nebo omyl?
Krize, která je v současné Evropské unii nejviditelnější ve své ekonomické podobě, se v posledních letech týkala a týká i dalších rozměrů tohoto abmiciózního projektu solidární a prosperující Evropy…
Základní vzdělávání
16. 12. 2011 1x 14565x
Základní podmínky života
Příprava na lekci multikulturní/environmentální výchovy zaměřenou na základní podmínky života.
Základní vzdělávání
5. 12. 2011 0x 4995x
Komunikace, kulturní transmise a školní kurikula
Příspěvek se zamýšlí nad vztahem komunikace a komunikační výchovy k problematice multikulturality a multikulturní výchovy, zvláště v kontextu základního vzdělávání a literární výchovy.
Zobrazeno 12 z 97 položek