Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „matematika a její aplikace“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (41)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 41 položek
Základní vzdělávání
23. 4. 2008 1x 27276x
Příklady snadno a rychle
Jak si vytvořit materiál k procvičování základních matematických operací „kliknutím na jednu klávesu“.
Gymnaziální vzdělávání
12. 3. 2008 0x 5469x
Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 4. část
Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v RVP G.
Základní vzdělávání
4. 3. 2008 0x 13582x
Desetinná čísla kolem nás
Příspěvek popisuje aktivitu, při které si žáci uvědomí význam desetinných čísel a procvičí si početní operace s nimi.
Základní vzdělávání
5. 2. 2008 0x 13166x
Nástin metodiky situačně orientovaných slovních úloh v málotřídní škole
Málotřídní základní škola ve Vyskytné nad Jihlavou vede žáky k jedněm z nejvyšších kognitivních dimenzí – k tvořivé práci s texty, jež si sami žáci vytvářejí. Jedná se o vytváření textu slovních úloh…
Základní vzdělávání
29. 1. 2008 0x 12549x
Pojetí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v RVP ZV - aktualizovaná verze
Průvodce pojetím vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v RVP ZV
Základní vzdělávání
21. 1. 2008 0x 21613x
Písemná práce z matematiky
Aktivita je zaměřená na možnost volby žáků při řešení matematických úloh s následnou diskusí, podle čeho úlohy vybírali.
Základní vzdělávání
21. 1. 2008 0x 14874x
Montessori: Náměty pro matematiku
V příspěvku naleznete dva inspirativní náměty, jak zatraktivnit výuku matematiky na 1. stupni. Uváděné aktivity jsou zaměřené na procvičování číslic i jednoduchých početních operací a na měření délky…
Základní vzdělávání
15. 1. 2008 0x 12090x
Hrad
Skupinová výuka v hodinách matematiky
Gymnaziální vzdělávání
9. 7. 2007 0x 11147x
Užití exponenciální rovnice ve středoškolské praxi
Příspěvek ukazuje užití teorie exponenciální rovnice v běžné středoškolské praxi. V uvedeném příkladu jde o propojení matematiky s významnou geografickou disciplínou - demografií.
Základní vzdělávání
26. 4. 2007 0x 10373x
Stavba kouzelného městečka
Celoroční výchovný projekt zaměřený především na získávání nových poznatků a rozvíjení myšlení a fantazie. Projekt byl uskutečněn při malotřídní škole ve Slavkovicích ve školním roce 2004/2005.
Gymnaziální vzdělávání
18. 2. 2007 0x 19114x
Množiny, vztahy a operace mezi množinami
Pochopení a procvičování základních pojmů, vztahů a symbolů z teorie množin vede žáky ke korektnímu vyjadřování i zapisování jejich postupů a myšlenek. Příspěvek obsahuje metodické poznámky a…
Gymnaziální vzdělávání
18. 2. 2007 0x 18856x
Výroky a jejich negace
Příspěvek upozorňuje na význam výrokové logiky pro další studium matematiky, ukazuje některá úskalí při výkladu pojmů a vztahů z této oblasti a zdůrazňuje důležité okamžiky výkladu z metodického…
Zobrazeno 12 z 41 položek