Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „matematika a její aplikace“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (44)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 44 položek
Základní vzdělávání
16. 12. 2014 2x 7660x
Výuka matematiky za pomoci ICT
Alternativní forma výuky matematiky pomocí online tréninkové aplikace Numericum. Jedná se o interaktivní výuku výpočetních postupů, která může sloužit jako skvělý doplněk běžných hodin či jako forma…
Základní vzdělávání
22. 10. 2014 0x 8289x
Inspirace z oborových didaktik I.
Se začátkem nového školního roku vám nabízíme pestrou mozaiku informací a zkušeností, kterou pro vás připravili garanti jednotlivých vzdělávacích oborů či oblastí. Věříme, že náměty, které jsou pro…
Gymnaziální vzdělávání
31. 5. 2010 0x 17469x
Virtuální hospitace - Matematika a její aplikace: Procvičování základních vlastností polynomických a racionálních funkcí
Prostřednictvím hry si žáci ve skupinkách opakují a procvičují základní vlastnosti polynomických a racionálních lomených funkcí. Hra Pexeso je zprostředkována pomocí prezentace a dataprojektoru.
Gymnaziální vzdělávání
21. 4. 2010 0x 12892x
Dělitelnost v úlohách matematických soutěží
V příloze příspěvku naleznete řešené úlohy, které lze využít ve čtyřletých gymnáziích nebo na vyšším stupni gymnázií víceletých při práci s nadanými žáky.
Gymnaziální vzdělávání
15. 12. 2009 0x 13201x
Finanční gramotnost v učebnicích matematiky
Článek hodnotí obsah některých současných učebnic matematiky pro základní a střední školy z pohledu budování finanční gramotnosti žáků. Upozorňuje na nejčastěji uváděné typy matematických úloh a…
Gymnaziální vzdělávání
9. 7. 2009 0x 11021x
Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 7. část
Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia.
Speciální vzdělávání
3. 6. 2009 0x 18255x
Celoškolní celoroční projekty v praxi
Celoškolní celoroční projekty vytvářejí podmínky pro spolupráci a kooperaci v podmínkách speciálních škol, které navštěvují žáci s různým druhem i stupněm zdravotního postižení. Příspěvek představuje…
Gymnaziální vzdělávání
27. 5. 2009 0x 8618x
Řešení problému se čtvercem
Tři různá řešení jedné geometrické úlohy. Každé řešení od žáků vyžaduje jiný stupeň matematických dovedností.
Základní vzdělávání
28. 4. 2009 0x 14933x
Prokládání polynomiální funkce zadanými body
Článek představuje polynomiální interpolace, tj. prokládání polynomiální křivky danými body, ve formě výukového materiálu (nejen) k samostudiu pro nadané žáky. Tento materiál může být odrazovým…
Základní vzdělávání
17. 1. 2009 0x 6777x
V čem se zhoršujeme? (TIMSS 2007)
Příspěvěk přináší výsledky mezinárodního výzkumu TIMSS 2007 zaměřeného na matematiku a přrodní vědy a zamýšlí se nad jeho výsledky.
Základní vzdělávání
23. 10. 2008 0x 8439x
Čtyři geometrické příběhy
Příspěvek nabízí čtyři netradiční náměty na využití krátkých příběhu v matematice, konkrétně při řešení geometrických úloh.
Základní vzdělávání
23. 10. 2008 0x 6153x
Užití grafického schématu ke zdokonalenému čtení matematiky
V příspěvku se čtenáři seznámí s využitím grafických schémat při čtení matematických textů.
Zobrazeno 12 z 44 položek