Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „kvalifikace“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (8)
Zobrazení:
Zobrazeno 8 z 8 položek
Základní vzdělávání Spomocník
24. 9. 2018 0x 27573x
Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu
Zpráva o publikování českého překladu evropského dokumentu popisujícího digitální kompetence pedagogů, jehož součástí jsou i standardy, které mohou být použity k sebehodnocení a budou mít vliv na…
Základní vzdělávání Spomocník
12. 1. 2017 0x 48636x
Čtyři chybné představy o pedagogické profesi, které je třeba vyvrátit
Zamyšlení nad oblíbenými mýty o učitelské profesi s náznakem možné obrany proti nim.
Odborné vzdělávání
30. 7. 2015 0x 14712x
Jaký je rozdíl mezi ISCED a EQF?
Článek vysvětluje rozdíl mezi Mezinárodní klasifikací pro vzdělávací programy ISCED a Evropským rámcem kvalifikací (EQF). Obsahuje tabulku, která přehledně znázorňuje zařazení českých vzdělávacích…
Odborné vzdělávání
7. 10. 2014 0x 4549x
Národní soustava kvalifikací se stále víc využívá
Národní soustava kvalifikací už obsahuje 641 profesních kvalifikací z různých odvětví a jejich počet se rychle zvyšuje. Představuje tak systém, který nabízí občanům ČR novou cestu k získání potřebné…
Odborné vzdělávání
24. 2. 2014 0x 8452x
Co vám pomůže při cestě za prací či studiem do zahraničí?
Článek na příkladu konkrétní osoby ilustruje, k čemu jsou určené evropské aktivity (nástroje) na podporu mobility v Evropě a jak mohou pomoci člověku v jeho profesním i osobním životě. Mezi…
Odborné vzdělávání
16. 12. 2013 0x 4409x
Kroky ke kvalitnímu učňovství
Učňovství by mělo být otevřeno i dospělým, kteří chtějí změnit nebo získat kvalifikaci, má poskytovat širší kompetence, umožňující jeho absolventům přizpůsobovat se změnám. Na vytváření učebních…
Odborné vzdělávání
13. 2. 2013 0x 6140x
Vznikají národní rámce kvalifikací
Národní rámec kvalifikací (NRK) zahrnuje všechny typy kvalifikací v dané zemi, tj. kvalifikace udělované v odborném, všeobecném a vysokoškolském vzdělávání i kvalifikace získávané na základě uznávání…
Odborné vzdělávání
30. 8. 2010 0x 5908x
Přenos kreditů v odborném vzdělávání
Článek seznamuje s výsledky dvouletého projektu „Systém přenosu odborných kvalifikací II” (stručně VQTS II) z programu Leonardo da Vinci. VQTS II byl zaměřený byl zaměřený na obor elektrotechnika…
Zobrazeno 8 z 8 položek