Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „kurikulum“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (45)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 45 položek
Základní vzdělávání Spomocník
28. 2. 2013 11x 6763x
Neřízený proces zavádění ICT do výuky
Příspěvek rozebírá vybrané argumenty pro další zavádění digitálních technologií do edukační praxe a varuje před možnými negativními důsledky takového nesystematického a nepromyšleného procesu. Volá…
Gymnaziální vzdělávání
1. 8. 2012 0x 7383x
Revize kurikula nejsou jen u nás
V České republice v současnosti probíhá revize rámcových vzdělávacích programů. Jak se takové revize provádějí v jiných zemích a mohou být inspirativní i pro nás? Na to jsme se ptali PaedDr. Markéty…
Základní vzdělávání
14. 5. 2012 0x 35370x
Kurikulum – základní pilíř vzdělávání
Článek pojednává o termínu kurikulum. Zabývá se zavedením tohoto pojmu do české pedagogiky. Nahlíží na jeho komplexní význam, uvádí různé podoby kurikula a shrnuje podstatné otázky vztahující se k…
Základní vzdělávání
10. 11. 2011 0x 6217x
Studie k problematice matematické gramotnosti v základním vzdělávání – 3. část
Článek přináší třetí, závěrečnou část studie k problematice matematické gramotnosti v základním vzdělávání. Shrnuje analýzu matematické gramotnosti RVP ZV a předkládá doporučení pro inovaci kurikula.…
Základní vzdělávání
10. 3. 2011 1x 10890x
Porovnání pojetí vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ve vzdělávacích programech
Příspěvek popisuje proměny vzdělávací oboru Český jazyk a literatura. Konkrétně byla porovnávána východika, pojetí a cíle, členění a rozpracování vzdělávacího obsahu v Rámcovém vzdělávacím programu…
Základní vzdělávání
4. 3. 2011 1x 10219x
Přírodovědná gramotnost – srovnávací analýza, 2. část
Druhá část srovnávací analýzy se týká pojmu přírodovědné gramotnosti v kurikulárních dokumentech vybraných zemí: Kanada, USA. Předkládá závěry plynoucí ze srovnávací analýzy, tabulku srovnání v…
Základní vzdělávání
3. 3. 2011 0x 11655x
Přírodovědná gramotnost – srovnávací analýza, 1. část
První část srovnávací analýzy se týká pojmu přírodovědné gramotnosti v kurikulárních dokumentech vybraných zemí: Česká republika, Anglie, Skotsko, Irská republika, Finsko, Belgické království –…
Základní vzdělávání
18. 1. 2010 0x 7376x
Propojení klíčových kompetencí – příklady ze zahraničí
Příspěvek se zabývá propojením klíčových kompetencí s jednotlivými vzdělávacími obory. Situace v České republice je zde srovnána s konkrétními příklady vymezení klíčových kompetencí v kurikulárních…
Odborné vzdělávání Spomocník
10. 9. 2009 0x 4873x
Úloha koordinátora a ředitele školy při tvorbě ŠVP
Příklad dobré praxe je ukázkou práce ředitelky školy v roli koordinátorky a zdůvodnění výhod spojení funkcí ředitelky školy a koordinátorky v jedné osobě. Tento příklad dobré praxe může být pomůckou…
Základní vzdělávání
17. 8. 2009 0x 4956x
Velká Británie diskutuje o zahrnutí ateismu do školní výuky
Do britského kurikula by se dle požadavků odborníků měla vedle dalších předmětů zařadit i výuka o ateismu. Nový školní předmět by mohl být zařazen do výuky již na prvních stupních základních škol.
Gymnaziální vzdělávání
5. 6. 2009 0x 14042x
Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti z pilotních gymnázií
Příspěvek přináší zkušenosti se zpracováním průřezových témat ve ŠVP v pilotních gymnáziích.
Gymnaziální vzdělávání
16. 2. 2009 2x 15345x
Návrh alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia (didaktická inovace dějepisného kurikula)
Příspěvek, předkládaný k širší odborné diskusi, představuje inovovanou verzi vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia, který svým charakterem…
Zobrazeno 12 z 45 položek