Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (43)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 43 položek
Základní vzdělávání
5. 3. 2007 0x 8571x
Slovenská republika
Návrh vyučovací hodiny oboru Člověk a jeho svět v duchu kritického myšlení.
Základní vzdělávání
16. 2. 2007 0x 30125x
Hudební nástroje v hodinách hudební výchovy
Žáci si během dvou hodin vytvoří přehled o druzích hudebních nástrojů, jejich základních vlastnostech a využití.
Předškolní vzdělávání
22. 3. 2005 0x 15367x
Učíme se s radostí
Pedagogové jedné z mateřských škol využívají ke své práci s dětmi metody kritického myšlení. Tento příspěvek ukazuje, že tato metoda je se svými principy ve shodě s požadavky a předpoklady RVP PV.
Předškolní vzdělávání
2. 3. 2005 0x 34811x
Práce s myšlenkovou mapou
Autorka v příspěvku čtenáře seznamuje s pojmem myšlenková mapa, a to v rovině teoretické. Rovněž se dozvídáme, jak s pojmy operovat v praxi. Brainstorming má dvě fáze. V první učitelka zaznamenává…
Základní vzdělávání
24. 11. 2004 0x 13055x
Příznaky nevěrohodných informačních zdrojů
V mnohých diskurzech se setkáváme s argumenty, jejichž podloženost lze s úspěchem zpochybnit.
Základní vzdělávání
18. 10. 2004 1x 32635x
Jak rozpoznat věrohodnost, relevanci, spolehlivost informací a informačních pramenů
Nárůst objemu informací vyžaduje schopnost rozlišování jejich hodnoty (věrohodnosti, relevance, spolehlivosti). Tomuto účelu mohou posloužit i postupy, které tento článek zmiňuje.
Základní vzdělávání
15. 10. 2004 0x 18115x
Uplatňování kritického myšlení
Průběžně doplňovaný cyklus článků o kritickém myšlení v kontextu vzdělávacího oboru ICT.
Zobrazeno 12 z 43 položek