Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (69)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 69 položek
Základní vzdělávání Spomocník
7. 12. 2009 0x 6121x
Co je podstatou kreativity?
Článek shrnuje teoretické závěry výzkumu souvislosti mezi kreativitou a vzděláváním, který pro OECD v roce 2009 dokončil François Taddei působící v Centre for Research and Interdisciplinarity,…
Odborné vzdělávání Spomocník
16. 9. 2009 0x 7081x
Rozšiřující výuka figurálních studií
Příklad dobré praxe je ukázkou způsobu podchycení zájmu studentů o vlastní rozvoj tvůrčích schopností, o zvýšení úrovně vlastních vyjadřovacích dovedností, kdy studenti ze svého zájmu touží rozvinout…
Odborné vzdělávání Spomocník
16. 9. 2009 0x 6539x
Výtvarné studie tvořené ve volné krajině
Příklad dobré praxe je ukázkou intenzivní práce skupiny žáků, kteří řeší společný problém osvobozeni od návyků na školní způsoby práce od zvonění ke zvonění. Volně přijímají podněty, které jim…
Základní vzdělávání
17. 7. 2009 0x 4591x
Algoritmická kompozice v krajině hudební výchovy
Příspěvek naznačuje didaktické možnosti jedné z aktuálních tendencí uměleckého vyjadřování - algoritmické kompozice - jako prostředku hudebně výchovné práce.
Základní vzdělávání
16. 1. 2009 0x 7615x
Pronikavost umělecké tvorby jako základní orientace hudební výchovy
Tvořivost by měla představovat jeden z pilířů hudební výchovy, která je podle B. Reimera ve svém jádru také zvláštní formou společenského projevu a komunikace. O tom vypovídají také tvrzení R. M.…
Základní vzdělávání
5. 5. 2008 0x 9906x
Za hranice všednosti
Tvořivá aplikace stávajících poznatků, vytváření a modelování situací, tvůrčí vyjádření požadovaného úkolu dramatickou formou.
Předškolní vzdělávání
19. 1. 2006 0x 16533x
Inspirace body-artem
Děti se pomocí výtvarné techniky body-artu seznamují s různými částmi těla a rozvíjí vnímání vlastního těla.
Předškolní vzdělávání
23. 5. 2005 0x 39158x
Pojetí výtvarné výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání
Výtvarné činnosti představují samozřejmou a nezbytnou součást ve vzdělávacím programu v prostředí mateřské školy. Autorka se zamýšlí nad tím, jaký prostor skýtá RVP PV výtvarným činnostem, resp. jaké…
Základní vzdělávání
3. 8. 2004 0x 15037x
Postavení hudební výchovy v RVP ZV a její metodologická východiska
Autor se v příspěvku věnuje problematice postavení hudební výchovy v RVP ZV. Hudební výchova by měla plnit estetické, zábavné, terapeutické funkce. Prostřednictvím vokálních, instrumentálních,…
Zobrazeno 12 z 69 položek