Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „kooperativní učení“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (14)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 14 položek
Základní vzdělávání
25. 2. 2021 0x 8786x
Svobodné strukturování a jeho význam ve vzdělávání
Jsme zvyklí své úvahy zaznamenávat lineárně a vedeme k tomu i další generace. To, jaký přínos nám může nabídnout alternativní způsob zápisu, zkoumám na konkrétních pracích dětí na prvním stupni v…
Základní vzdělávání
10. 4. 2014 0x 13384x
CLIL: Příprava jahodového koláče
Jak jednoduše žáky naučit porozumět psaným instrukcím, ještě k tomu v cizím jazyce? Motivací může být soutěž v pečení koláče, jež díky aktivnímu zapojení všech v týmové roli přinese sladkou odměnu.…
Základní vzdělávání
31. 10. 2013 0x 27005x
Téma Podzim ve 2. třídě
Článek popisuje tematický blok na téma Podzim ve 2. třídě v časovém rozsahu 6 hodin. Blok propojuje učivo ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Matematika a její aplikace, Umění a kultura,…
Základní vzdělávání
1. 7. 2013 0x 9570x
Pojetí, principy a cíle CLIL výuky
Tímto článkem otevíráme metodologii CLILu, která přispěje všem učitelům, kteří chtějí CLIL prakticky vyzkoušet ve svých hodinách. V deváté kapitole z příručky Cizí jazyky napříč předměty 2. st. ZŠ se…
Základní vzdělávání
1. 10. 2012 0x 3429x
Program Extra třída vybízí žáky k iniciativě
Program Extra třída je určen žákům 7. - 9. ročníků ZŠ (a odpovídajících ročníků gymnázií). Tento program usiluje o zapojení žáků do života místních komunit. Extra třídy jsou třídy, které připraví a…
Základní vzdělávání
19. 10. 2011 4x 14562x
Výuka v kooperativních strukturách
Článek předkládá konkrétní podoby kooperativních struktur jako komplexu organizačních forem výuky, úkolů a aktivit podporujících vytvoření efektivních podmínek pro spolupráci žáků v procesu…
Základní vzdělávání
3. 10. 2011 0x 23424x
Kooperativní učení: aby to fungovalo…
Článek z pera přední odbornice na kooperativní výuku doc. Kasíkové z Katedry pedagogiky FF UK poskytuje ucelený přehled principů kooperativní výuky a nabízí řadu praktických návodů, jak zajistit ve…
Odborné vzdělávání Spomocník
16. 12. 2009 0x 4025x
Napínání při natahování
Podstatou tohoto příkladu dobré praxe je zdůraznění nutnosti praktické a samostatné činnosti žáků v hodinách fyziky. Schopnost samostatného úsudku na základě připravených podkladů by měla vést k…
Základní vzdělávání
22. 9. 2008 0x 7003x
Podmínky efektivního učení
Podmínky efektivního učení jsou závěrečnou prací studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu realizovaném v Národním institutu pro další vzdělávání, krajském…
Speciální vzdělávání
14. 5. 2008 0x 16716x
Hana Kasíková: Kooperativní učení může učitelům usnadnit práci
Rozhovor s Hanou Kasíkovou o možných pedagogických přístupech.
Základní vzdělávání
12. 3. 2008 0x 13175x
Náměty na rozvíjení klíčových kompetencí žáků v hodinách cizích jazyků
Možnosti realizace vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů Cizí jazyk či Další cizí jazyk a zároveň utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
Základní vzdělávání
17. 9. 2007 0x 10753x
Kooperativní učení jako metoda výuky
Úvod do problematiky kooperativního učení
Zobrazeno 12 z 14 položek