Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „kompetence k řešení problémů“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (10)
Zobrazení:
Zobrazeno 10 z 10 položek
Předškolní vzdělávání
23. 2. 2010 2x 16635x
Učíme se rozumět chlapcům
Obsahem příspěvku je shrnutí získaných zkušeností v práci s předškolními dětmi, zejména s chlapci. Respektování jejich odlišností ve vývoji a praktická orientace stylu vzdělávání zohledňující jejich…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 19320x
Přírodovědná praktika
Zařazení předmětu Přírodovědná praktika do ŠVP reaguje na nutnost zvýraznit praktické činnosti v přírodovědných předmětech (Fyzice, Biologii, Chemii).
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 18525x
Výchova k manželství a rodičovství
Cyklus seminářů je určen pro všechny ročníky čtyřletého i osmiletého gymnázia. Prostřednictvím přednášek a diskusí si žáci pozitivně dotvářejí svůj hodnotový systém, učí se odpovědnosti za sebe i za…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 9450x
TV v maturitním ročníku
Projekt je zaměřen na rozšíření vědomostí a dovedností získaných během předchozího studia TV a jejich využití v nových vybraných aktivitách i sportech. Dále umožní žákům poznat prostředí jiných…
Gymnaziální vzdělávání
11. 9. 2008 2x 23746x
Estetická výchova
Příklad dobré praxe sleduje předmět Estetická výchova z pohledu výtvarného oboru. Představuje koncepci vybraných společných teoretických hodin a realizaci na ně navazujících výtvarných lekcí.
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 16210x
Školní televize
Žáci se díky práci ve školní televizi seznamují s využitím mediální výchovy a multimédií ve výuce.
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 16378x
ICT v matematice
Smyslem tohoto příkladu dobré praxe je ukázat integraci části vzdělávacího obsahu oboru Informatika a ICT do předmětu Matematika.
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 15498x
Geologie jako samostatný předmět
Vyučovací předmět Geologie je koncipován jako samostatný předmět, seznamuje žáky s postavením zemského tělesa ve vesmíru, se zákonitostmi jeho stavby a mechanismů apod. Podporuje také pozitivní vztah…
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 8976x
Jak žili moji předkové
Smyslem tohoto projektu je ukázat, jak je možné žáky naučit pracovat samostatně s historickou informací a efektivně využívat ICT ke zpracování a prezentaci svých poznatků.
Předškolní vzdělávání
12. 7. 2006 0x 17891x
Jak učit děti vzájemně si pomáhat
Dítě si dokáže všímat problémů okolo sebe a v rámci možností je řešit. To lze podporovat a rozvíjet různými aktivitami, které v předškolním zařízení probíhají, ať už se jedná o hry, řízenou činnost…
Zobrazeno 10 z 10 položek