Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (48)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 48 položek
Předškolní vzdělávání
5. 8. 2011 1x 17498x
Zkušenosti z integrace dítěte s postižením zraku
Příspěvek zaměřený na předávání zkušenosti z integrace dítěte s postižením do běžné mateřské školy.
Neformální vzdělávání Spomocník
28. 6. 2011 0x 4992x
Inkluze v kostce - aneb co bychom měli vědět
Jak je to se začleňováním postižených dětí ve světě i u nás a jakou cestou vůbec prošlo inkluzivní vzdělávání?
Neformální vzdělávání Spomocník
28. 6. 2011 0x 5556x
Integrace versus inkluze
V souvislosti s rozvíjením teorie i praxe integrace se hovoří také o inkluzi. Tento pojem, častý v angloamerickém regionu (ale také např. ve Skandinávii), vychází z odlišné situace, zejména v oblasti…
Základní vzdělávání
15. 6. 2011 0x 6589x
Problémy integrace žáků s odlišným mateřským jazykem
Zařazení žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky formou inkluze se setkává s vážnými problémy, ať už ze strany žáka (vyčlenění ze sociální skupiny v důsledku neznalosti vyučovacího jazyka), tak…
Speciální vzdělávání
9. 12. 2010 0x 19105x
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – Vliv zahraničních trendů na náš vzdělávací systém
Příspěvek přibližuje zahraniční trendy ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a stručně hodnotí dosažený stav u nás. Vymezuje strategie inkluzivního vzdělávání ke standardům zemí…
Základní vzdělávání
14. 6. 2010 0x 10323x
Celostátní konference pro management škol a školských zařízení: Proměny školy – inkluzivní vzdělávání
Počátkem května tohoto roku se konala celostátní konference pro management škol a školských zařízení k problematice inkluzivního vzdělávání. Setkání organizoval Národní institut pro další vzdělávání…
Základní vzdělávání
19. 5. 2009 0x 3317x
Texas se chce poučit u Finska (USA)
Ačkoli se texaské školství za poslední roky reformovalo a změnilo k lepšímu, stále není plně začleněno do hlavního vzdělávacího proudu.
Speciální vzdělávání
19. 6. 2008 3x 6563x
Integrace dítěte předškolního věku s kombinovaným postižením
Příspěvek přináší ukázku systemického přístupu při integraci dítěte s kombinovaným postižením.
Základní vzdělávání
18. 6. 2008 0x 10634x
Srovnávací zpráva: DEIS program Irsko a Dekáda romské inkluze ČR
Srovnání Irského progresivního plánu DEIS, zabývajícího se inkluzí ve vzdělávacím procesu, s Dekádou romské inkluze, který představuje nejbližší ekvivalent z ČR.
Základní vzdělávání Spomocník
7. 4. 2008 0x 4129x
e-Inkluze v praxi
Strhující příběh o žačce 4. třídy Agnes Risley School z předměstí Rena v Nevadě Celest, jejíž vážná nemoc podnítila spolužáky a pana učitele Briana Crosbyho k zaznamenání.
Speciální vzdělávání
3. 7. 2007 0x 7952x
Rozvíjíme mentální dovednosti žáků
Jak do vyučování začlenit žáky, kteří nedosahují odpovídajících školních výkonů? Dokážeme dnes podnětně rozvíjet myšlení žáků na různé úrovni jejich vývoje? Odpovědi na tyto otázky předkládá Jo…
Základní vzdělávání
15. 2. 2006 0x 11365x
Inkluzivní vzdělávání a výuka osob se speciálními vzdělávacími potřebami
Příklady inkluze v některých zemích EU.
Zobrazeno 12 z 48 položek