Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (60)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 60 položek
Základní vzdělávání
13. 9. 2011 0x 6396x
ICT gramotnost – Úvod
Úvod ke kapitole ICT gramotnost, která je součástí publikace Gramotnosti ve vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010. Tato publikace bude postupně zveřejněna ve formě seriálu…
Gymnaziální vzdělávání
22. 4. 2011 12x 9168x
Informační gramotnost, co a jak vlastně učit?
Článek pojednává o dlouholeté osobní zkušenosti s využíváním výpočetní techniky nejen ve vzdělávání, ale v životě vůbec. O tom, co jsme se učili, naučili a co bychom se učit měli. O dynamicky se…
Základní vzdělávání
20. 9. 2010 6x 20710x
ICT gramotnost
Článek předkládá k diskuzi definici ICT gramotnosti. Cílem ICT panelu při Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze bylo vymezit základní kompetence z oblasti ICT, kterými by člověk měl být vybaven, aby…
Odborné vzdělávání
23. 3. 2010 4x 7985x
Využití konceptu ECDL ve střední odborné škole
Zamyšlení nad smyslem, využitím a přínosy testování žáků v rámci ECDL středisek zřízených ve školách.
Gymnaziální vzdělávání
22. 9. 2008 0x 7771x
Izraelský koncept výuky informatiky
Jedním z možných řešení palčivého problému výuky informatiky na středních školách (především gymnáziích) je poohlédnout se po jiných úspěšnějších zemích, které mají výuku informatiky (nejedná se…
Základní vzdělávání Spomocník
16. 6. 2008 0x 2396x
Nová zábava amerických teenagerů
Zpráva o rozmáhající se značně nevhodné aktivitě amerických teenagerů posílat svým známým choulostivé fotografie sebe sama.
Základní vzdělávání Spomocník
5. 11. 2007 0x 2158x
Američtí voliči žádají výuku kompetencí pro 21.st.
Výsledky průzkumu veřejného mínění, který v souvislosti s nadcházejícími volbami zjišťoval názory amerických voličů na to, jak státní školství připravuje mladé lidi na život ve světě globální…
Základní vzdělávání
6. 12. 2006 2x 36985x
Čtenářská versus informační gramotnost. Podporují se nebo jsou ve sporu?
Článek se zabývá vztahem mezi čtenářskou a informační gramotností, vlivem ICT na jejich rozvoj a rozsahem a způsobem využití ICT v průběhu života jedince.
Základní vzdělávání
18. 1. 2006 1x 80963x
Co je čtenářská gramotnost, proč a jak ji rozvíjet?
Čtenářská gramotnost by měla být u žáků rozvíjena tak, aby mohli čtení využívat jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě a ve společnosti.
Základní vzdělávání Spomocník
16. 11. 2005 0x 1888x
Kam za učením?
Článek se zabývá otázkou, jak posílit roli knihoven při zavádění moderních forem vzdělávání?
Základní vzdělávání
13. 9. 2004 0x 18415x
Co rozumíme pojmem informace?
Text naznačuje problémové okruhy a pojmy oblasti ICT, se kterými se mohou absolventi škol setkat v rozvinuté informační společnosti. Zvláštní pozornost je věnována mnohoznačnosti a neurčitosti pojmů,…
Základní vzdělávání
3. 8. 2004 0x 9898x
Pojetí vzdělávací oblasti ICT v RVP ZV
Cílem školního vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií je integrace počítačové a funkční gramotnosti v celek tzv. informační gramotnosti.
Zobrazeno 12 z 60 položek