Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „geografie“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (55)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 55 položek
Základní vzdělávání
11. 12. 2006 0x 15857x
Rozvojové cíle tisíciletí
Představení vzorové hodiny (např. Zeměpisu nebo Výchovy k občanství) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může také sloužit jako inspirace pro…
Gymnaziální vzdělávání
2. 11. 2006 0x 10526x
Mozambik
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Dějepisu, Občanského a společenskovědního základu) s uplatněním průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS).…
Gymnaziální vzdělávání
19. 10. 2006 0x 14642x
Jak procvičovat a zkoušet místopis?
Článek seznamuje čtenáře s netradičním způsobem procvičování a zkoušení místopisu formou posuzování pravdivosti jednoduchých výroků. Prezentovaná metoda je časově a organizačně velmi nenáročná a…
Gymnaziální vzdělávání
11. 10. 2006 0x 10215x
Google Earth - 3D rozhraní k planetě
Článek přibližuje počítačový grafický program umožňující zpestřit výuku Geografie na středních školách.
Základní vzdělávání
4. 9. 2006 0x 49808x
Pojetí výuky zeměpisu (geografie) v britském kurikulu
Článek je překladem britského geografického kurikula pro stupeň KS 3 (žáci ve věku 11 - 14 let)
Základní vzdělávání
7. 12. 2004 0x 11734x
Využíváni statistického materiálu, číselných a grafických dat ve výuce zeměpisu (geografie)
Při cestě ke geografické gramotnosti žáka je třeba se statistickými daty ve vyučování zeměpisu pracovat citlivě. Možností je více.
Základní vzdělávání
1. 9. 2004 0x 14278x
Ke koncepci vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie) v RVP ZV
Článek obsahuje přiblížení koncepce oboru v RVP ZV.
Zobrazeno 12 z 55 položek