Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „geografie“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (55)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 55 položek
Základní vzdělávání
30. 4. 2008 2x 7708x
Čtení v hodinách zeměpisu – 1. část
Příspěvek vysvětluje podstatu různých metod aktivního a funkčního čtení. Popisuje zavedení čtenářského deníku (portfolia) ve vyučovacím předmětu Zeměpis, který by obsahoval jednotlivé "zdroje čtení".…
Základní vzdělávání
7. 4. 2008 0x 17029x
Asie – kolébka světových náboženství
Na příkladu Asie provedený základní přehled 6 největších náboženství světa. Přibližuje různorodost směrů lidské religiozity a umožňuje jejich porovnání z několika hledisek.
Gymnaziální vzdělávání
20. 1. 2008 0x 17995x
Země rotuje a Slunce svítí
Námět na spolupráci mezi informatikou, fyzikou a zeměpisem při výuce astronomie. S využitím internetu vyhledávají žáci informace o délce dne v období kolem zimního slunovratu.
Gymnaziální vzdělávání
19. 1. 2008 0x 15526x
Lucie noci upije…
Námět na spolupráci mezi „informatikou“, fyzikou a zeměpisem (geografií) při výuce astronomie. S využitím internetu vyhledávají žáci informace o délce dne v období kolem zimního slunovratu.
Gymnaziální vzdělávání
14. 11. 2007 0x 5965x
Integrace vzdělávacího oboru Geologie do výuky
Možnosti začlenění obsahu vzdělávacího oboru Geologie do výuky gymnaziálního vzdělávání a možnosti zpracování tohoto obsahu v ŠVP.
Gymnaziální vzdělávání
9. 7. 2007 0x 11131x
Užití exponenciální rovnice ve středoškolské praxi
Příspěvek ukazuje užití teorie exponenciální rovnice v běžné středoškolské praxi. V uvedeném příkladu jde o propojení matematiky s významnou geografickou disciplínou - demografií.
Gymnaziální vzdělávání
13. 6. 2007 0x 6829x
Výchovné a vzdělávací strategie v ŠVP v předmětu Geografie
Autor seznamuje s formulacemi a významem výchovných a vzdělávacích strategií oboru Geografie v ŠVP pilotního gymnázia
Základní vzdělávání
14. 5. 2007 0x 36748x
Pohyb Země kolem Slunce a zdánlivý pohyb Slunce po obloze
Výuková hodina s cílem získání geometricky správné představy zdánlivého pohybu Slunce po obloze vůči světovým stranám v různých zeměpisných šířkách a jeho důsledků pro osvětlení krajiny a budov a…
Gymnaziální vzdělávání
12. 4. 2007 0x 23804x
Hodnoty a hodnocení v ekonomii
Studie se zabývá základními metodologickými problémy hodnocení kvantitativních makroekonomických ukazatelů zachycujících výkonnost jednotlivých národních ekonomik, ale i regionů a ekonomických bloků.…
Gymnaziální vzdělávání
14. 2. 2007 0x 8451x
Možnosti tu jsou...
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může také sloužit…
Gymnaziální vzdělávání
27. 12. 2006 0x 11252x
Rozvojová spolupráce - pro a proti (integrace průřezového tématu VMEGS)
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Geografie nebo Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může…
Gymnaziální vzdělávání
11. 12. 2006 0x 5300x
Rozvojové cíle tisíciletí - integrace průřezového tématu VMEGS
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Geografie nebo Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může…
Zobrazeno 12 z 55 položek