Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „ekologie“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (45)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 45 položek
Předškolní vzdělávání
17. 3. 2011 3x 42158x
Lesní pohádky
Škola v přírodě, zaměřená na ekologii, rozvoj fyzické i psychické zdatnosti dětí a historii naší země.
Speciální vzdělávání
20. 1. 2011 0x 22436x
Život ptáků
Zajímavou formou přiblížíme žákům s mentálním postižením život ptáků v našich podmínkách. Žáci se seznámí s životním prostředím ptáků a uvědomí si vliv člověka na přírodu.
Speciální vzdělávání
14. 1. 2011 0x 14045x
Environmentální výchova na základní škole speciální
V následujícím příspěvku se seznámíte s možnostmi využití průřezového tématu – environmentální výchova v podmínkách základní školy speciální.
Základní vzdělávání
12. 11. 2010 1x 59664x
Inspirace pro podzimní eko tvoření
Příspěvek Inspirace pro podzimní eko tvoření je propojením enviromentální, výtvarné, hudební a etické výchovy s přírodovědou, pracovní činností a výchovou ke zdraví. Žáci pracují s přírodním…
Předškolní vzdělávání
22. 6. 2010 0x 42658x
Samá voda
Cílem projektu je ekologická výchova. Děti měly možnost poznávat okolí Radotínského potoka a řeky Berounky, osvojit si poznatky o vodě, získávat nové zkušenosti objevováním. Prostřednictvím tématu o…
Základní vzdělávání
6. 4. 2010 0x 10869x
Bydlíme s přírodou – veřejná zeleň
Článek stručně nastiňuje funkce veřejné zeleně ve městech a přináší nápady, jak téma zapracovat do výuky.
Gymnaziální vzdělávání
11. 3. 2010 0x 7612x
Navrhni svůj ekodům
Možnost využití tematiky zelené architektury, která klade největší důraz na minimalizaci negativního vlivu budov na životní prostředí, ve vyučování.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2009 0x 2519x
V Dánsku učí o klimatických změnách
Změny klimatu jsou natolik závažným tématem dnešní doby, že se je v Dánsku rozhodli zařadit do výuky na všech stupních vzdělávacího systému.
Základní vzdělávání
15. 9. 2009 1x 9254x
Třídění odpadů (NJ)
Seznámení dětí s tříděním odpadů a ekologickým chováním; osvojování si základních principů chování člověka k přírodě, nastavení pravidel, konfrontace se současností, diskuse a hra.
Základní vzdělávání
15. 9. 2009 0x 10277x
Třídění odpadů (AJ)
Seznámení dětí s tříděním odpadů a ekologickým chováním; osvojování si základních principů chování člověka k přírodě, nastavení pravidel, konfrontace se současností, diskuse a hra.
Odborné vzdělávání Spomocník
26. 8. 2009 0x 5586x
Projektová výuka v průřezovém tématu Člověk a životní prostředí
Příklad dobré praxe je ukázkou realizace průřezového tématu Člověk a životní prostředí formou zadaných celoročních žákovských projektů. Projekty jsou zpracovávány ve 2. ročníku v oboru Aplikovaná…
Základní vzdělávání
6. 11. 2008 0x 8595x
Naše obec – EKOLOGIE A DOPRAVA
Celoškolní projekt realizovaný ke 120. výroční otevření školy, který mapuje jednotlivé oblasti života městské části Plzně – Černic (historie, kultura, sport, zdravotnictví, doprava a ekologie, služby…
Zobrazeno 12 z 45 položek