Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (72)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 72 položek
Základní vzdělávání
3. 11. 2010 0x 14198x
Postavte žákům lešení! aneb jak na scaffolding v hodinách CLIL a nejen tam
Každý učitel má svůj ověřený soubor strategií, které fungují, technik, jak vzbudit a udržet zájem žákům, způsobů, jak jim pomoci pochopit a aplikovat probíranou látku. Takovému souboru strategií a…
Základní vzdělávání
3. 11. 2010 0x 8514x
Výzkumy o přínosu CLIL
Příspěvek stručně mapuje vývoj názorů na výuku v cizím jazyce, představuje výzkumy, které potvrzují přínos CLIL pro žáky, a na konkrétním příkladu ukazuje, jak může CLIL rozvíjet kognitivní…
Gymnaziální vzdělávání
2. 11. 2010 0x 7013x
Učitelé CLIL v evropském kontextu
Příspěvek přináší vhled do legislativních požadavků pedagogů, kteří mohou učit CLILem ve vybraných státech Evropy. Učitelé se vyjadřovali ve fóru "Acrros the curriculum language teaching" na www…
Základní vzdělávání
2. 9. 2010 0x 15117x
Co je to scaffolding v CLILu?
Příspěvek volně navazuje na text uveřejněný na tomto portálu pod názvem Pojetí CLIL a bilingvní výuky. Konkrétně se tento příspěvek věnuje jedné z klíčových opor metody CLIL, scaffoldingu.
Základní vzdělávání
6. 8. 2010 0x 13377x
Zavádění CLIL na španělské základní škole
V roce 2009 se jedna základní škola ve Španělsku, kterou navštěvuje mnoho problematických žáků, rozhodla zavést do výuky metodu CLIL. Jak se o této metodě na škole dozvěděli? Jak si s ní učitelé…
Základní vzdělávání
13. 7. 2010 1x 14996x
Integrovaná výuka cizího jazyka a obsahu - jak začít?
Příspěvek osvětluje metodu CLIL, nahlíží na ni jako na nástroj rozvoje jazyka a zároveň informuje o např. o tom, jak má škola postupovat při zavádění integrované výuky. Komentuje různé organizační…
Základní vzdělávání
12. 7. 2010 0x 7014x
CLIL ve Španělsku
Španělské prostředí, v němž existuje přirozená vícejazyčnost daná různými variantami španělštiny, se zdá být pro CLIL výuku více než výhodné. Různé podoby CLILu ve Španělsku jsou dobrým praktickým…
Základní vzdělávání
1. 6. 2010 0x 14309x
Pojetí CLIL a bilingvní výuky
Příspěvek vymezuje formy bilingvního vzdělávání. Zabývá se výukou předmětů v cizím jazyce, bilingvní výukou a integrovanou výukou cizích jazyků s nejazykovými předměty, tj. Content and Language…
Základní vzdělávání
21. 4. 2010 0x 13599x
Akreditovaný vzdělávací program k metodě CLIL - Jak se přihlásit?
Národní institut pro další vzdělávání připravil v rámci projektu Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií akreditovaný vzdělávací program k metodě…
Základní vzdělávání
7. 4. 2010 0x 11963x
Moduly pro CLIL výuku na 1. stupni ZŠ
V rámci evropského projektu Obsahově a jazykově integrovaná výuka pro žáky 1. stupně ZŠ vznikají obsahové moduly pro cizojazyčnou výuku na 1. stupni základních škol. Moduly připravené v německém a…
Základní vzdělávání
3. 3. 2010 0x 9174x
CLIL jako podpora vícejazyčnosti v praxi
CLIL je jednou z možností, jak naplnit cíl vícejazyčnosti, který prosazuje evropská jazyková politika.
Základní vzdělávání
19. 2. 2010 0x 21937x
CLIL na 1. stupni ZŠ – Project The Water Cycle
Projekt Water comes and goes! pro 1. stupeň ZŠ byl zpracován týmem odborných učitelů (Anna Aimone, Luisa de Giorgi, Maria Rosaria Leone, Sandra Teagno) ZŠ v Turíně jako CLIL práce pokrývající 5 lekcí…
Zobrazeno 12 z 72 položek