Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (60)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 60 položek
Základní vzdělávání
12. 4. 2007 0x 26174x
Příprava měďnatých solí z oxidu měďnatého
Experiment je nejdůležitější součástí výuky chemie. Žáci mají možnost pozorovat pokus, který provádí učitel, a následně jej pak sami vyzkoušet. Na základě získaných vědomostí a dovedností výsledek…
Gymnaziální vzdělávání
12. 4. 2007 0x 9715x
AZ-kvíz aneb Znáte s-prvky?
Aktivita AZ-kvíz s podtitulem "Znáte s-prvky" byla sestavena podle stejnojmenné TV hry jako pomůcka pro aktivní a zábavné opakování probraného tématu v chemii. Hra je určena žákům gymnázií a lze ji…
Gymnaziální vzdělávání
6. 3. 2007 0x 15045x
Friedrich August Kekulé
Kekulé již svým jménem vzbuzuje zájem žáků o často nezáživně prezentovanou část chemie aromatických uhlovodíků Co teprve, když se o tohoto vychvalovaného i zatracovaného chemika začneme zajímat…
Gymnaziální vzdělávání
7. 2. 2007 0x 11106x
AZ-kvíz aneb Znáte karboxylové kyseliny?
Hra AZ-kvíz s podtitulem "Znáte karboxylové kyseliny?" byla sestavena podle stejnojmenné TV hry jako pomůcka pro aktivní a zábavné opakování probraného tématu v chemii. Hra je určena žákům gymnázií a…
Gymnaziální vzdělávání
7. 2. 2007 0x 11709x
Uhlovodíková pyramida
Hra AZ kvíz na téma Uhlovodíková pyramida má žáka aktivně zapojit do výuky s tím, že si zároveň zdokonaluje a procvičuje vlastní znalosti a některé kompetence - komunikativnost, spolupráce,…
Základní vzdělávání
29. 1. 2007 0x 9131x
Nejstarší fotografický papír
Téma fotografie je možno probírat z mnoha úhlů pohledu. Článek ukazuje, jak propojit téma fotografie a problematiku fotosyntézy. Naznačuje didaktické využití známého pokusu důkazu škrobu v listu…
Základní vzdělávání
8. 12. 2006 2x 11510x
Využití povídky s otevřeným koncem ve výuce chemie
Článek popisuje možnosti práce s povídkou s chemickým námětem při výuce chemie. Žáci luští "záhadu", kterou jim povídka předkládá a zábavnou formou tak ověřují své znalosti elementárních chemických…
Základní vzdělávání
22. 11. 2006 0x 8757x
Environmentální výchova do škol
Nabídka pracovních listů, které pomohou nejen při začlenění environmentální výchovy do ŠVP.
Gymnaziální vzdělávání
25. 5. 2006 0x 6762x
Vzdělávací obor Chemie
Možnosti zpracování v rámci ŠVP.
Základní vzdělávání
10. 8. 2005 0x 13652x
Terénní vyučování
K výuce většiny přírodovědných předmětů neodmyslitelně patří práce v terénu, která je založena na činnostech v konkrétních podmínkách. Dosavadní zkušenosti ukazují, že ve školách je tento způsob…
Základní vzdělávání
28. 7. 2005 0x 9910x
K pojetí vzdělávacího oboru Chemie v RVP ZV
Autorka v příspěvku rozpracovává možné způsoby výuky chemie. Dále se věnuje průřezovým tématům a hodinové dotaci tohoto vzdělávacího předmětu. V závěru příspěvku jsou uvedeny užitečné odkazy pro…
Základní vzdělávání
3. 9. 2004 0x 11022x
Pojetí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v RVP ZV
Autor se věnuje společným rysům vzdělávacích oborů a metodologii v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Dále se věnuje problému zařazení zeměpisu do této oblasti, ačkoli není čistě…
Zobrazeno 12 z 60 položek