Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (60)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 60 položek
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 12818x
Starám se o svoji řeku
Žáci se během projektu seznamují s okolní flórou, faunou, ekosystémem lužního lesa a s celkovou funkcí krajiny. Poznávají složitou propojenost přírodních systémů a vnímají, že narušení jedné složky…
Základní vzdělávání Spomocník
12. 5. 2008 0x 5797x
SMART Notebook v chemii
Popis vlastností software dodávaného s interaktivními tabulemi Smart a možnosti jeho uplatnění ve výuce.
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 6414x
Začlenění environmentální problematiky do vyučovacího předmětu chemie pilotních škol
Hlavním cílem článku je představit to, jakým způsobem pilotní školy poskytující základní vzdělání integrovaly Environmentální výchovu do výuky chemie. Jedná se o obsahovou analýzu školních kurikul 24…
Základní vzdělávání
10. 3. 2008 0x 16944x
Prostředí a my
Náměty na aktivity realizované ve výuce chemie nebo výchovy ke zdraví, zaměřené na sběr a třídění odpadků a na analýzu nebezpečných látek vznikajících při výrobě těchto odpadů.
Základní vzdělávání
21. 1. 2008 0x 10285x
Kovy
Cílem aktivity je rozvíjet u žáků schopnost představit před skupinou připravenou prezentaci na téma Kovy. Dále žáci pracují s pracovními listy a vybírají správná tvrzení na základě toho, co si z…
Gymnaziální vzdělávání
16. 1. 2008 0x 12246x
Chemie a mediální výchova – 2. část
Druhá část námětů na realizaci některých tematických okruhů Mediální výchovy v chemii
Gymnaziální vzdělávání
15. 1. 2008 2x 11745x
Chemie a mediální výchova – 1. část
Příspěvek poskytuje náměty na realizaci některých tematických okruhů Mediální výchovy v chemii.
Gymnaziální vzdělávání
4. 1. 2008 0x 13182x
Prvky V.A skupiny (15. skupiny) a VI.A skupiny (16. skupiny) periodické soustavy prvků
Obsahem článku jsou pracovní listy zaměřené na vlastnosti, přípravu, výrobu a využití prvků V.A skupiny (15. skupiny), VI.A skupiny (16. skupiny) a jejich sloučenin, dále jsou to pracovní listy…
Gymnaziální vzdělávání
3. 1. 2008 0x 8368x
Inhibiční účinek látek obsažených v zubní pastě
Námět na laboratorní práce, při kterých si žáci experimentálně ověří účinky zubní pasty.
Gymnaziální vzdělávání
29. 11. 2007 0x 6926x
Environmentální a mediální výchova ve výuce chemie
Environmentální výchova je integrální součástí vzdělávacího oboru chemie. Na základě řady chemických poznatků je možné pochopit složité pochody, které nás v přírodě obklopují, lze z nich dovodit…
Gymnaziální vzdělávání
22. 5. 2007 0x 11086x
Tajná písma - způsob oživení vyučovacího procesu
Dva zábavné pokusy, které mohou sloužit jako motivační pokusy k dalším aktivitám ve vyučovacím procesu.
Základní vzdělávání
28. 4. 2007 2x 18776x
Vrtule jako námět pro praktické pracovní činnosti
Námět je využitelný v praktických činnostech při výuce technických principů a rozeznávání různých druhů materiálů. Článek obsahuje návody na výrobu vrtule a názorné fotografie.
Zobrazeno 12 z 60 položek