Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Přírodopis“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (69)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 69 položek
Základní vzdělávání
30. 6. 2008 0x 10644x
Jeden svět na školách – aktivita k filmu „Podoby šílenství“
Příspěvek na konkrétním příkladu ukazuje, jak lze nenásilnou formou vést žáky k pochopení vlastní existenční závislosti na Zemi a k odpovědnosti za stav naší planety i lokálního prostředí.
Základní vzdělávání
26. 5. 2008 0x 16687x
Památné stromy
Vyučovací hodina zaměřená na téma památných stromů, na niž navazují úkoly do terénu. Článek může být inspirací pro krátký třídní projekt – Zmapování památných stromů v okolí školy.
Základní vzdělávání
3. 4. 2008 0x 8373x
Výuka přírodopisu a environmentální výchovy v prostředí botanických zahrad České republiky
Unie botanických zahrad České republiky organizuje za podpory ESF projekt v pěti botanických zahradách. Příspěvek podává bližší informace o tomto projektu.
Gymnaziální vzdělávání
8. 2. 2008 0x 6677x
Učební osnovy vyučovacího předmětu Přírodopis na nižším stupni gymnázia v Berouně
Ukázka celých učebních osnov vyučovacího předmětu Přírodopis pro nižší stupeň gymnázia opatřených komentáři.
Základní vzdělávání
29. 1. 2008 0x 9116x
Vyučovací předmět vytvořený ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví - aktualizovaná verze
Článek je námětem pro rozpracování samostatného vyučovacího předmětu vytvořeného z oboru Výchova ke zdraví.
Základní vzdělávání
29. 1. 2008 0x 6611x
Pojetí vzdělávacího obsahu oboru Přírodopis - aktualizovaná verze
Teoretický příspěvek vysvětluje pojetí vzdělávacího oboru Přírodopis v RVP ZV - jak nakládat se vzdělávacím obsahem oboru, jak pracovat s očekávanými výstupy, jak naplňovat průřezová témata.
Základní vzdělávání
22. 1. 2008 0x 16222x
Taxonomické skupiny organismů a ekosystémy – informační plakát
Náměty na činnosti realizované ve čtyřech po sobě jdoucí vyučovacích hodinách, kdy se žáci aktivně zapojí do třídění organismů a vytvoří informační plakát o vybraných organismech daného ekosystému.
Základní vzdělávání
18. 12. 2007 2x 36537x
Jak učit kroužkovce zábavnou formou
Příspěvek je námětem na praktické cvičení z biologie živočichů. V článku je popsáno, jaké znalosti a dovednosti si žáci mohou osvojit během pozorování žížaly obecné a jak efektivně tuto vyučovací…
Základní vzdělávání
19. 7. 2007 0x 7938x
Přírodovědné portfolio
Příspěvek se týká využití portfolia v přírodopisu. Ukazuje netradiční způsob výuky se zařazením modelové hodiny přírodopisu pro rodiče žáků.
Základní vzdělávání
9. 4. 2007 0x 11301x
Pilná jako včelička
Příspěvek je námětem na zábavné a aktivní pojetí tématu včel a jejich života. Z žáků se stanou včeličky, které si zahrají hru, vyplní pracovní list, ve skupině pracovní list zkontrolují a seznámí se…
Gymnaziální vzdělávání
5. 4. 2007 0x 10313x
Riskuj - Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny
Aktivizující hra, která velkou měrou motivuje žáky k dalšímu získávání poznatků v oblasti Člověk a příroda.
Základní vzdělávání
21. 2. 2007 0x 6825x
Východiska pro mezioborovou integraci vzdělávacích oborů Výchova ke zdraví a Přírodopis, Výchova ke zdraví a Výchova k občanství
Článek přináší návod na koncepci mezioborové integrace výše zmíněných vzdělávacích oborů a oblastí.
Zobrazeno 12 z 69 položek