Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Multikulturní výchova“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (97)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 97 položek
Základní vzdělávání
20. 11. 2006 0x 17944x
První dojem
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s uplatněním průřezového tématu Multikulturní výchova. Může také sloužit jako inspirace pro hodinu samostatné MKV. Aktivita…
Základní vzdělávání
14. 11. 2006 0x 12233x
Cesta z ghetta - desková hra přibližující život v sociálním vyloučení
Společnosti <i>Tady a teď</i> a <i>Člověk v tísni</i> vydaly v rámci projektu Polis deskovou hru Cesta z ghetta přibližující žákům aktuální a závažné téma sociálního vyloučení. Hra je určena…
Základní vzdělávání
28. 6. 2006 0x 17743x
Rituál těla u kmene Nacirema
Aktivita s tematikou kulturních vzorců a rituálů. Studenti jsou konfrontováni s rozdílnými rituály a zvyky. Uvědomují si relativnost a podmíněnost hodnoty kulturních vzorců a návyků. Vyzkoušejí si…
Základní vzdělávání
27. 6. 2006 0x 10726x
Smysl průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
Několik podnětů, jak uplatnit výše zmíněné průřezové téma ve výuce tak, aby dalo žákům návod, jak se vyrovnat se současnými globalními problémy, tykajícími se migrace obyvatelstva, a utvořit si…
Gymnaziální vzdělávání
9. 6. 2006 0x 11090x
Pojetí vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ v RVP GV
Cíle a priority vzdělávacího boru, jeho zařazení v RVP GV a také možnosti propojení s dalšími vzdělávacími obory a průřezovými tématy při jeho koncipování.
Základní vzdělávání
18. 1. 2006 0x 34937x
Multikulturní výchova v RVP
Autor se v příspěvku věnuje otázce, proč se stala Multikulturní výchova standardní součástí nových kurikulárních dokumentů. Dále popisuje pojetí MKV v RVP.
Základní vzdělávání
13. 9. 2005 0x 14199x
Výuka dějepisu a dějiny 20. století
Autor se v příspěvku věnuje výuce historie 20. století v hodinách dějepisu. Mezi evropské trendy ve výuce dějepisu patří multikulturní líčení dějin. Žáci by si měli prostřednictvím dějepisné výuky…
Předškolní vzdělávání
11. 5. 2005 0x 34969x
Multikulturní výchova v mateřské škole
V příspěvku se autorka věnuje otázce multikulturní výchovy v mateřské škole. Úkolem každého pedagoga je, aby v rámci mateřské školy napomohl adaptaci dítěte z jiné etnické skupiny do naší společnosti…
Základní vzdělávání
16. 2. 2005 0x 16088x
Pedagogické systémy jako odpovědi na různé situace lidské existence
Autor poskytuje přehled různých pedagogických systémů, které v duchu osobnostní a sociální výchovy reagují na různé situace a oblasti lidské existence.
Základní vzdělávání
19. 1. 2005 0x 9194x
Prvky multikulturní výchovy ve vlastivědném učivu
Příklady aktivit, které vedou k poznávání odlišností lidí a výchově k adekvátnímu soužití různých skupin i jednotlivců.
Gymnaziální vzdělávání
3. 9. 2004 0x 8562x
Inspirace k realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova
Základní didaktické zásady a doporučené zdroje k výuce průřezového tématu.
Základní vzdělávání
2. 9. 2004 0x 38313x
Multikulturní výchova; problémy spojené s její realizací
Začlenění multikulturní výchovy (je akceptována v Rámcových vzdělávacích programech pro základní a gymnaziální vzdělávání) do vzdělání je potřebné, jeho realizace však není jednoduchá. Cílem…
Zobrazeno 12 z 97 položek