Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Jazyk a jazyková komunikace“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (79)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 79 položek
Základní vzdělávání
8. 3. 2009 0x 18435x
AZ kviz
Příspěvek nabízí možnost, jak žákům zpestřit hravou formou opakování a procvičování učiva.
Základní vzdělávání
2. 2. 2009 0x 78825x
Kořeny. Rodokmeny.
Cílem aktivity je uvědomění si důležitosti vlastních rodinných kořenů a výjimečnosti a jedinečnosti každé rodiny a jejích tradic, důležitosti jejich přispívání pro dobře prožitý život a nacházení…
Základní vzdělávání
19. 1. 2009 1x 12690x
Knížka jednoho slova
Příspěvek přináší jednu z možností, jak u žáků podněcovat zájem o četbu, zvyšovat čtenářskou gramotnost, čtení s porozuměním. Prací ve dvojici poskytujeme příležitost i pomalým a slabším čtenářům k…
Gymnaziální vzdělávání
9. 12. 2008 0x 13763x
Po stopách tygrů
Příspěvek obsahuje různé aktivity, které se vztahují k motivu tygra v literatuře. Jako výchozí texty jsou použity úryvky z knih W. Blakea a W. Saroyana, které mají žáky inspirovat k tvořivému psaní.
Základní vzdělávání
20. 11. 2008 0x 17337x
Čtení s diskusí v 5. ročníku ZŠ
Článek pojednává ve zkratce o řízeném čtení a poskytuje učitelům krátký námět, jak pracovat s bajkou pro žáky 5. ročníku ZŠ.
Základní vzdělávání
17. 11. 2008 0x 14234x
Učíme se hrou
Příspěvek nabízí učitelům zajímavé hry při výuce anglického a německého jazyka na 1. stupni ZŠ.
Základní vzdělávání
12. 11. 2008 0x 19310x
Jak motivovat děti ke čtení - nevyužitý rezervoár pohádek, mýtů a legend
Příspěvek se věnuje zdánlivým „drobnostem“, které mohou ovlivnit pohled žáka na četbu literatury, a ukazuje jednu z konkrétních možností, jak žáky znovu získat pro četbu.
Základní vzdělávání
29. 10. 2008 0x 16884x
Jak rozumějí pojmu čtenářská kompetence v Německu? Co je to adaptivní čtení? Jak ho lze využít ke zvýšení motivace žáků při výuce literární výchovy?
Příspěvek se zamýšlí nad čtenářskou gramotností a adaptivním čtením. V článku také naleznete porovnání chápání čtenářských kompetencí v ČR a v Německu.
Základní vzdělávání
27. 10. 2008 0x 9236x
Poezie napříč předměty na druhém stupni
Článek napomůže čtenáři pochopit, jak za pomoci využití poezie v různých vyučovacích předmětech na 2. stupni ZŠ lze u žáků upevňovat a propojovat jejich vědomosti.
Základní vzdělávání
22. 10. 2008 1x 111736x
Dílna čtení v praxi
Příspěvek popisuje dílnu čtení, kterou autor článku realizuje v rámci Systému praktické češtině. Autor se v příspěvku také zamýšlí nad problémy, které ovlivňují výuku českého jazyka, nad možnostmi ve…
Základní vzdělávání
23. 9. 2008 0x 15087x
Pohádky od Světlušky
Zvýšit čtenářskou gramotnost a podpořit zájem žáků o četbu můžeme i poslechem pohádky, reprodukované školeným hereckým hlasem. Zajímavé a inspirující je propojení poslechu s vyjádřením vlastních…
Základní vzdělávání
8. 9. 2008 0x 14492x
Gutenberg by se divil
Využití školního rozhlasového vysílání při tvorbě ankety jako součást jazykové výchovy.
Zobrazeno 12 z 79 položek