Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Jazyk a jazyková komunikace“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (79)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 79 položek
Základní vzdělávání
28. 1. 2008 0x 23082x
Literární postavy našima očima
Příspěvek popisuje zajímavý projekt, jehož hlavní aktivitou je charakteristika a rozbor literární postavy Dona Quijota. Žák si osvojuje dovednosti – reflektovat četbu, pracovat s uměleckým textem,…
Základní vzdělávání
24. 1. 2008 0x 29422x
Kreativní písemná cvičení
Příspěvek obsahuje několik zajímavých námětů na jednoduchá cvičení, která propojují jednotlivé složky českého jazyka, rozvíjí slovní zásobu, procvičují jednotlivé slohové útvary, objasňují…
Základní vzdělávání
24. 1. 2008 0x 9484x
SMS – Světový mobilů svátek aneb Známe dobře své mazlíčky?
Příspěvek popisuje možnosti využití mobilního telefonu ve výuce nejen českého jazyka. Tato zajímavá aktivita je prováděna formou celodenního projektu.
Základní vzdělávání
23. 1. 2008 0x 9570x
Jak využít mobilní telefon při výuce němčiny
V příspěvku je popsána možnost využití mobilního telefonu při výuce německého jazyka. Žáci rozdělení do dvojic si píší a odpovídají svým spolužákům formou SMS.
Základní vzdělávání
23. 1. 2008 0x 31185x
Řečová a komunikační cvičení
Příspěvek obsahuje několik zajímavých námětů, jak formou krátkých motivačních her procvičovat jednotlivé slohové útvary a prohlubovat u žáků řečové a komunikační dovednosti.
Základní vzdělávání
23. 1. 2008 0x 7937x
Jak využít mobilní telefon při výuce – získávání informací
V uvedené aktivitě si žáci procvičují základní pravidla, které je nutné dodržovat při telefonování.
Základní vzdělávání
21. 1. 2008 0x 12991x
Předsudky – Já jsem ...
Multikulturní výchova je komplexní a dlouhodobý proces, který probíhá v období celé školní docházky. Nabízíme jeden z mnoha možných přístupů a také námět na jednu dílnu, kterou můžete realizovat…
Základní vzdělávání
21. 1. 2008 0x 20220x
Ohebné slovní druhy
Příspěvek je zaměřen na procvičování ohebných slovních druhů. Kromě vědomostí žáků je kladen důraz na diskusi ve skupině o daném tématu a na schopnost naslouchat druhým.
Gymnaziální vzdělávání
8. 1. 2008 0x 7533x
Zadie Smith: Bílé zuby (White Teeth)
Lekce je zaměřena na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Je připravena pro kurzy dospělých účastníků, kteří se seznamují s metodami práce s textem. Je zároveň použitelná pro práci se skupinou žáků,…
Speciální vzdělávání
18. 7. 2007 0x 13969x
Řečová výchova promyšleně a hravě - 5. díl
Nakladatelství Compacta Brno právě přináší poslední část ucelené řady pracovních sešitů k výuce jazyka a jazykové komunikace pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ŘEČOVÁ VÝCHOVA. Autorky…
Gymnaziální vzdělávání
27. 6. 2007 0x 12542x
Reálie německy mluvících zemí
Praktická ukázka výuky reálií německy mluvících zemí s pomocí interaktivní tabule SMART Board.
Základní vzdělávání
18. 6. 2007 0x 15668x
Projekt
Projekt Děvčátko MOMO se zabývá rozpracováním klíčových myšlenek jednotlivých kapitol stejnojmenné knihy od autora Michaela Endeho. Odehrává se v pěti lekcích, s týdenním odstupem mezi jednotlivými…
Zobrazeno 12 z 79 položek