Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „ICT“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (166)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 166 položek
Gymnaziální vzdělávání
13. 7. 2015 2x 16389x
Jak (a co) učit s dotykovým zařízením v ICT
Výuka informačních a komunikačních technologií s dotykovým zařízením jde přímo in medias res. Nabízí nepřeberné množství témat a přístupů, kterým se lze věnovat. V tomto materiálu se pokusíme o…
Základní vzdělávání
19. 6. 2015 1x 15144x
Zapojování tabletů do výuky má smysl
Tablety v posledních dvou až třech letech zavalily český trh, včetně toho vzdělávacího. Školy v rámci různých dotačních programů, jako byl např. EU peníze školám, inovovaly své IT vybavení a velmi…
Základní vzdělávání Spomocník
17. 2. 2015 2x 5898x
Pedagogika 1:1 a otázky s ní související
Článek se zabývá způsoby zavádění a využití metodiky 1:1 (každý žák vlastní přístroj) v našich školách.
Základní vzdělávání Spomocník
5. 2. 2015 15x 6967x
Proč může být open-source Pandořinou skřínkou
Článek diskutuje problematiku využití proprietárního (komerčního) software versus open source ve výuce na základních školách. Vzhledem k aktuálnosti problematiky se dá předpokládat, že vyvolá…
Základní vzdělávání
16. 12. 2014 0x 12579x
Jak se bránit reklamě na internetu - 2. díl
S nárůstem požadavků digitální gramotnosti se do škol dostává téma internetové reklamy z toho důvodu, aby žáci se při svém využívání ICT prostředků dovedli nástrahám online inzerce účinně bránit.…
Základní vzdělávání
15. 12. 2014 0x 14585x
Jak se bránit reklamě na internetu - 1. díl
S nárůstem požadavků digitální gramotnosti se do škol dostává téma internetové reklamy z toho důvodu, aby žáci se při svém využívání ICT prostředků dovedli nástrahám online inzerce účinně bránit.…
Základní vzdělávání
24. 11. 2014 0x 5304x
Role moderních technologií v procesu inovace školy
V tomto článku bychom chtěli přiblížit výstupy evropského projektu Living Schools Lab, jehož cílem bylo vytvořit síť škol, které se na regionální i evropské úrovni budou vzájemně inspirovat v tom,…
Základní vzdělávání Spomocník
16. 10. 2014 0x 7417x
3D skenery aneb tvorba objektů do virtuálního světa
Seznámení s technologií 3D skenování a případová studie nasazení do výuky ve škole specializované na výuku ICT a počítačové grafiky.
Základní vzdělávání Spomocník
25. 8. 2014 0x 4003x
Činnostní učení s využitím moderní techniky na základní škole
Řešení praktické úlohy s využitím výukového prostředí SPARK umožňující uplatnit ve výuce moderní způsoby činností a zdůraznit důležitost mezipředmětových vztahů.
Základní vzdělávání Spomocník
19. 5. 2014 0x 3986x
Magnetismus s ICT na základní škole
Příklad praktické výukové činnosti, při níž se uplatňují mezipředmětové vztahy a různými způsoby se řeší konkrétní problém.
Gymnaziální vzdělávání
23. 4. 2014 0x 5099x
Orální historie jako inovace k výuce moderních dějin: praktická realizace
Pokud chceme s žáky provozovat aktivní orální historii, je třeba, aby byli pro tento účel dostatečně technicky vybavení. Pokud mají být záznamy používány jen pro školní potřebu a nepředpokládá se…
Základní vzdělávání Spomocník
22. 4. 2014 9x 16510x
Informatické myšlení jako výukový cíl
Článek se věnuje popisu změny v chápání cílů výuky na ICT orientovaných předmětů ve vyspělých zemích a vysvětluje, co je informatické myšlení, které za změnou stojí, a minimálně v podobě schopnosti…
Zobrazeno 12 z 166 položek