Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Hudební výchova“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (56)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 56 položek
Základní vzdělávání Spomocník
25. 8. 2009 0x 4877x
Školní sbor se proslavil na YouTube
Článek popisující mimořádně úspěšný školní sbor z NewYorku, jehož činnost má významný dopad na výukové výsledky jeho členů.
Základní vzdělávání
27. 7. 2009 0x 962245x
Oživlá historie aneb Jak si hrát a učit se zároveň
Možnosti využití experimentální archeologie k obohacení školní výuky, zapojení představivosti žáků.
Základní vzdělávání
17. 7. 2009 0x 4975x
Algoritmická kompozice v krajině hudební výchovy
Příspěvek naznačuje didaktické možnosti jedné z aktuálních tendencí uměleckého vyjadřování - algoritmické kompozice - jako prostředku hudebně výchovné práce.
Základní vzdělávání
11. 5. 2009 0x 30730x
Muzikoterapie – relaxace, kreativita a emocionalita hudby
Inspirace pro vyučovací hodinu na téma „Hudební rozmanitosti“ zaměřená na Muzikoterapii. Lze ji využít jako blok vyučovacích hodin Muzikoterapie v rámci Hudební výchovy, ale také samostatně v dalších…
Základní vzdělávání
16. 1. 2009 0x 8001x
Pronikavost umělecké tvorby jako základní orientace hudební výchovy
Tvořivost by měla představovat jeden z pilířů hudební výchovy, která je podle B. Reimera ve svém jádru také zvláštní formou společenského projevu a komunikace. O tom vypovídají také tvrzení R. M.…
Základní vzdělávání
22. 12. 2008 0x 22294x
Festival Khamoro 2008 jako inspirace pro netradiční doplnění výuky
Důležitou součástí procesu vytváření multikulturní společnosti je sbližování jednotlivých kultur a jejich vzájemný dialog. Festivaly, jako je například Khamoro, jsou jedním z možných a významných…
Základní vzdělávání
12. 9. 2008 0x 8431x
Muzika nejpřirozenější nám jest
Příspěvek se pokouší znázornit a shrnout pojetí hudební výchovy nastíněné v některých spisech J. A. Komenského, které blíže vymezují náplň a přínos školního i předškolního provozování hudby. Nabízí…
Gymnaziální vzdělávání
7. 9. 2008 0x 15802x
City Life ušima dětských tvůrců
Reflexe britského hudebně výchovného projektu, který zahrnoval kreativní činnost žáků a jejich živou spolupráci s profesionálními hudebními umělci.
Základní vzdělávání
5. 9. 2008 0x 21828x
Hra na klavír – CLIL
V příspěvku se dozvíte o podstatě i o využití metody CLIL na Základních uměleckých školách (Content and Language Integrated Learning), která propojuje výuku hudební výchovy a cizího jazyka.
Základní vzdělávání
1. 3. 2008 0x 14753x
Hudba nám pomáhá žít
Jedná se o interkulturní projekt, ve kterém si budou žáci vyměňovat lidové písně a budou se informovat o jejich vzniku a historii. Zároveň si budou psát e-maily na další témata, aby se lépe poznali.…
Základní vzdělávání
7. 2. 2008 1x 106312x
Hry v hudební výchově na základní škole
Příspěvek obsahuje jedenáct inspirativních námětů v podobě hudebních her (rytmické, rytmicko – pohybové apod), které autorka sama vyzkoušela a zařadila do výuky.
Základní vzdělávání
6. 2. 2008 0x 9428x
Hledáme zvukové dvojče
Příspěvek obsahuje zajímavý nápad na poslechovou činnost v HV. Jde o procvičování sluchu – schopnosti soustředit se na zvukové podněty. Při aktivitě je kladen důraz na spolupráci a komunikaci žáků.…
Zobrazeno 12 z 56 položek