Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Hudební výchova“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (56)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 56 položek
Základní vzdělávání
6. 3. 2014 0x 12324x
Hádanka
Článek nabízí praktické cvičení rozvíjející slovní zásobu s využitím romské hádanky.
Základní vzdělávání
5. 11. 2013 0x 8086x
CLIL - ON THE FARM
Cílem je dokázat identifikovat a pojmenovat různá domácí zvířata, naučit se písničku BINGO, procvičovat výslovnost, pozornost a krátkodobou paměť, porozumět instrukcím v cizím jazyce a posilovat…
Základní vzdělávání
18. 12. 2012 0x 32475x
Učíme děti zpívat: Správná výslovnost
Kniha Aleny Tiché Učíme děti zpívat je určena pedagogům z mateřských škol a prvního stupně základních škol, vedoucím dětských sborů, studentům pedagogockých fakult a všem, kdo se zajímají o zpěv. …
Základní vzdělávání
10. 5. 2012 0x 11276x
Práce s hlasem a tělem jako cesta k sebeuvědomění
Zpěvník s návody na hudební hry Hrajeme si s písničkou + CD Zdeňka Šimanovského a Aleny Tiché obsahuje bezmála sto písniček vhodných pro práci s dětmi.
Předškolní vzdělávání
13. 3. 2012 0x 22803x
Hudební vývoj dítěte v předškolním věku
Rodiče a veřejnost se často dotazují, v jakém věku začíná hudební vývoj dítěte a kdy je dobré začínat se systematickým hudebním vzděláváním – ať v různých hudebních kroužcích, nebo v základní…
Základní vzdělávání
17. 8. 2011 1x 16626x
Časopis Hudební výchova – inspirace pro učitele
Článek přináší informace o časopisu Hudební výchova – čtvrtletník pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Časopis je odbornou publikační bází, zahrnující velkou šíři…
Gymnaziální vzdělávání
10. 8. 2011 0x 11524x
Kompozice jako součást hudební výchovy
Příspěvek shrnuje základní teoretická východiska začlenění kompozice do oblasti hudební výchovy, která jsou v každé své vývojové etapě určována jak progresivními, tak i konzervativními koncepčními…
Základní vzdělávání
21. 6. 2011 0x 10356x
Taneční a pohybová výchova: Obohacení vzdělávacího obsahu základního vzdělávání v oblasti Umění a kultura
Příspěvek ve stručnosti představuje vzdělávací oblast Umění a kulturu, jejíž koncepce vytvořila důležitý rámec nejen pro obory již dlouhodobě ve vzdělávání etablované – Výtvarnou a Hudební výchovu,…
Základní vzdělávání
25. 2. 2011 0x 27466x
Výroba pastevecké píštaly
Reflexe tvůrčí dílny s výrobcem lidových hudebních nástrojů, která může být přínosným podnětem i pro takto zaměřenou náplň hodin hudební výchovy.
Základní vzdělávání
22. 2. 2011 0x 11368x
Výtvarný projev ve vztahu k hudebně tvůrčí náplni školní výchovy
Výtvarná výchova je v oblasti začleňování kreativního obsahu do výuky v dalekém předstihu před jejím protějškem ve vzdělávacím okruhu „Umění a kultura“ – hudební výchovou. Na základě tohoto hlediska…
Základní vzdělávání
9. 2. 2011 0x 10889x
Intonace s počítačem
Článek poukazuje na možnost využití počítače při intonačním výcviku.
Základní vzdělávání
6. 10. 2010 3x 23105x
Virtuální hospitace - Hudební výchova: Rock´n´roll
Výuka hudební výchovy kombinuje frontální i skupinovou práci žáků (částečně individuální) a využívá dostupných hudebních pomůcek pro nácvik rock´n´rollu.
Zobrazeno 12 z 56 položek