Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Demokracie“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (70)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 70 položek
Základní vzdělávání
16. 11. 2012 0x 9635x
Aby spravedlnost fungovala
V průběhu lekce si žáci uvědomí, co je obsahem pojmu spravedlnost a jak těžké může být zpracování situace v posouzení "spravedlivý" - "nespravedlivý". Žáci si tak mohou ujasnit své vlastní hodnotové…
Základní vzdělávání
5. 11. 2012 0x 8050x
Model politického cyklu
V průběhu lekce se žáci seznámí s postupem řešení problému prostřednictvím modelu politického cyklu, pochopí, v čem spočívá podstata politického problému, na konkrétních příkladech analyzují, jak…
Gymnaziální vzdělávání
17. 5. 2012 0x 7558x
P2P síť Tor a Onion routing
Jistě není na škodu, pokud se žáci dozvědí (čas od času) něco nad rámec běžně chápaného kurzu informatiky. Pěkným závěrem tématu počítačových sítí a internetu může být P2P síť Tor a s ní spojený…
Gymnaziální vzdělávání
19. 3. 2012 0x 7057x
Úvod do sociálních sítí: demokracie a politika
Sociální sítě představují významný nástroj v oblasti rozvoje demokracie, ale také jeden z pilířů volebních kampaní či reklamních projektů. V článku se pokusíme ukázat vliv sociálních sítí na…
Základní vzdělávání
3. 2. 2012 0x 7580x
Sudbury Valley School
Článek pojednává o specifikách školního vzdělávání ve školách fungujících na základě Sudburyho modelu, který beze zbytku respektuje dvě základní zásady: vzdělávací svobodu a demokratické vládnutí.…
Gymnaziální vzdělávání
20. 10. 2011 0x 5827x
Nové možnosti občanské informační společnosti při využití ICT
Informační revoluce přinesla postupně celou řadu změn také do občanské společnosti, která jich může efektivně využívat. V článku si ukážeme některé možnosti, jak se občansky podílet na řadě aktivit s…
Neformální vzdělávání Spomocník
6. 9. 2011 0x 7552x
Česká mládež a demokracie
<p>O tom, jak současná česká mládež přistupuje k dění ve veřejném postoru, jak se v něm sama angažuje, případně proč se neangažuje, také  co si myslí o politicích i odkud čerpá své informace (s…
Gymnaziální vzdělávání
30. 8. 2011 0x 5546x
Internet a demokracie
Na internet lze pohlížet z mnoha úhlů pohledu – od struktury, kterou nám nabízí ISO-OSI model, až k tomu, jakým způsobem se na něm lidé chovají a k čemu jej používají. A právě tomuto tématu se budeme…
Gymnaziální vzdělávání
25. 5. 2011 0x 10394x
Etika ve výuce informačních a komunikačních technologií
Pokud se podíváme na výuku informačních a komunikačních technologií na gymnáziích, zjistíme, že se jedná především o snahu předat žákům znalosti a dovednosti práce s konkrétním programem či typem…
Základní vzdělávání
18. 4. 2011 0x 23517x
Virtuální hospitace – Dějepis: Únor 1948
Vítězný únor, nebo komunistický puč? Jak se dostali k moci komunisté? Vyučovací hodina dějepisu má přinést žákům vhled do situace v únoru 1948 a otevřít tematický celek komunistické totality v…
Základní vzdělávání
6. 4. 2011 5x 13903x
Žákovské parlamenty na základních školách ČR
Fungující žákovský parlament v současných českých školách se může stát efektivním nástrojem v procesu demokratizace prostředí vzdělávacích institucí. Žákům může přinést radost z podílení se na běhu…
Základní vzdělávání
10. 12. 2009 0x 9522x
Berlínská zeď
Prezentovat současné generaci žáků dobový kontext totality před rokem 1989 představuje skutečnou didaktickou výzvu. V příspěvku nabízíme popis zážitkové aktivity, kterou jsme se snažili toto…
Zobrazeno 12 z 70 položek