Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „CLIL“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (72)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 72 položek
Základní vzdělávání
7. 5. 2013 0x 8255x
Výzkumy o přínosu CLILu
V pořadí druhá kapitola publikace Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ se zabývá výzkumy v oblasti integrované výuky cizího jazyka a nejazykového předmětu (CLIL). Výzkumy o CLILu pocházejí z…
Základní vzdělávání
24. 4. 2013 0x 7150x
Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií - úvodní díl seriálu
Příspěvek uvádí seriál o metodice CLILu, kterým vám chceme zprostředkovat obsah právě vyšlé publikace, jejíž podtitul bude názvem našeho seriálu. Seriál Vám přinese novinky, názory, výzkumy o CLILu i…
Základní vzdělávání
11. 10. 2012 4x 6178x
CLIL aneb přirozené použití cizího jazyka pro reálnou komunikaci
Content Language Integrated Learning neboli CLIL je moderní vyučovací metoda, která se v poslední době dostává i k českým žákům. O CLILu a jeho využití ve školách jsme hovořili s Terezou Šmídovou,…
Základní vzdělávání
14. 3. 2012 0x 3536x
Materiály pro CLIL výuku v němčině a francouzštině na ZŠ
Na stránkách Evropského centra pro moderní jazyky byly uveřejněny moduly určené pro CLIL výuku v různých vyučovacích předmětech v kombinaci s němčinou a francouzštinou. Materiály jsou určeny pro…
Základní vzdělávání
20. 9. 2011 0x 15267x
CLIL – Vhodné učební metody pro výuku CLIL vycházející z potřeb žáků
Článek popisuje volbu vhodných učebních metod pro výuku CLIL, aby byly překlenuty jazykové bariéry a žáci si osvojili učivo nejazykového předmětu spolu s jazykovými dovednostmi.
Základní vzdělávání
9. 9. 2011 0x 9589x
CLIL – Rozvíjení jazykových dovedností v odborném předmětu
Příspěvek je věnován provázanosti cílů CLIL hodiny a rozvoje čtyř dovedností cizího jazyka v odborném předmětu. Týká se jednak dovedností receptivních a jednak produktivních. Jsou nastíněny možnosti,…
Základní vzdělávání
30. 8. 2011 0x 6895x
CLIL – Výběr učiva pro výuku prostřednictvím cizího jazyka
Článek se věnuje kritériím pro výběr učiva v CLIL výuce, který je v mnohém podobný výběru učiva pro výuku v rodném jazyce, nicméně má svá specifika, která souvisí s tím, že obsah je prezentován…
Základní vzdělávání
12. 8. 2011 0x 9716x
Kompetence CLIL učitele
Článek popisuje základní hlediska odbornosti, připravenosti a motivace učitelů pro CLIL výuku.
Základní vzdělávání
7. 4. 2011 0x 8210x
CLIL - Monitorování výsledků a hodnocení v matematice
Článek navazuje na seriál Pojetí CLIL a bilingvní výuky a nabízí příklad hodnocení a zpětné vazby při metodě integrované výuce cizího jazyka a nejazykového předmětu. Přináší příklad monitorování…
Základní vzdělávání
28. 2. 2011 1x 4962x
Co by mělo předcházet uvedení přístupu CLIL do školy
Článek se snaží nastínit, co by mělo předcházet uvedení přístupu CLIL do školy, a upozorňuje na některé oblasti, které je potřeba před samotnou realizací CLIL promyslet.
Základní vzdělávání
17. 2. 2011 1x 18455x
CLIL - jazykové roviny a porozumění odbornému předmětu
V integrované výuce (CLIL) je klíčová je dualita cílů, tedy učitel se má vědomě věnovat jak odbornému předmětu a rozvíjení kompetencí v něm, tak cizímu jazyku. Tento článek poukazuje na různé roviny…
Jazykové vzdělávání
8. 12. 2010 0x 7707x
CLIL – Prohlubování znalostí v daném předmětu a zdokonalování v cizím jazyce
Tento příspěvek se zabývá přístupem CLIL, popisuje jeden z jeho charakteristických rysů, který spočívá v tom, že prostřednictvím CLIL si žáci prohlubují znalosti v daném předmětu a zároveň si…
Zobrazeno 12 z 72 položek