Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „životní prostředí“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (21)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 21 položek
Základní vzdělávání
6. 4. 2010 0x 13679x
Bydlíme s přírodou – veřejná zeleň
Článek stručně nastiňuje funkce veřejné zeleně ve městech a přináší nápady, jak téma zapracovat do výuky.
Předškolní vzdělávání
23. 11. 2009 1x 22347x
Být přírodě kamarádem
Environmentálně zaměřená lekce pro MŠ a 1. třídu ZŠ, která využívá metod dramatické výchovy.
Předškolní vzdělávání
31. 10. 2008 0x 26752x
Výpravy do přírody
Projekt zaměřený na pozitivní vztah dětí k prostředí, ve kterém vyrůstají.
Základní vzdělávání
25. 8. 2008 0x 20077x
Civilizace a jejich vliv na životní prostředí
Článek představuje možnost propojení vyučovacího předmětu Dějepis s Environmentální výchovou. Na příkladu Mayské civilizace ukazuje, jaký vliv může mít člověk na prostředí, v němž žije a jakým…
Základní vzdělávání
11. 3. 2008 0x 17243x
Životní prostředí za školou
Příspěvek popisuje realizaci tematického okruhu Lidské aktivity a problémy životního prostředí v rámci Environmentální výchovy. Tematický okruh je realizován projektovým způsobem.
Základní vzdělávání
16. 1. 2008 0x 11727x
Člověk a životní prostředí
Celoroční projekt zaměřený na osvojování, utváření a rozvoj klíčových kompetencí. Je zde zakomponována environmentální výchova. Projekt je zaměřen na pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí a jeho…
Předškolní vzdělávání
29. 11. 2005 0x 18632x
ŠVP pro homogenní skupinu dětí v MŠ
Tento příspěvek je ukázkou toho, jak lze připravit školní program pro homogenní skupinu dětí. Seznamuje čtenáře s tím, jak mohou učitelky s daným programem pracovat.
Základní vzdělávání
9. 5. 2005 0x 15191x
Náš domov je spojen s celým světem
Na základě několika námětů se žáci učí uvědomovat si globální vztahy. Česká republika netvoří izolovaný celek, je součástí mnoha mezinárodních a celosvětových organizací, podílí se na mnoha…
Základní vzdělávání
19. 1. 2005 0x 8870x
Možnosti environmentální výchovy a Agenda 21
Příspěvek se zabývá možnostmi, jak může vlastivědné vyučování přispět k environmentální výchově a k myšlenkám a praxi místní Agendy 21.
Zobrazeno 12 z 21 položek