Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (16)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 16 položek
Základní vzdělávání
23. 3. 2017 0x 3677x
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Člověk a jeho svět
Standardy vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět (dále jen Standardy) blíže konkretizují očekávané výstupy Rámcového…
Základní vzdělávání
13. 1. 2015 0x 13220x
Ten dělá to a ten zas tohle
Návrh strukturované výukové jednotky pro 1. stupeň ZŠ (vzdělávací obor Člověk a jeho svět, tematický okruh Lidé kolem…
Základní vzdělávání
4. 9. 2014 0x 14479x
Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: Strategie tvorby IVP v ČR
Ukázka z knihy nakladatelství Portál poskytuje informace o zásadách tvorby individuálního vzdělávacího plánu pro žáky…
Základní vzdělávání
20. 8. 2014 0x 16600x
Školní poradenství: Oblasti činností výchovného poradce
Článek nabízí inspiraci, jak může výchovný poradce zajišťovat na základní škole funkci kariérového poradce (včetně…
Speciální vzdělávání
26. 6. 2013 0x 17327x
Projekt: Vánoce v Evropě
Jednodenní celoškolní projekt je vytvořený pro žáky s lehkým mentálním postižením. Seznamuje je s vánočními tradicemi…
Speciální vzdělávání
20. 2. 2013 1x 51682x
Rozdílný význam pojmů integrace a inkluze
Slova integrace a inkluze se v posledních letech objevují denně v tištěné i zvukové podobě ve všech dostupných médiích.…
Neformální vzdělávání Spomocník
27. 12. 2012 0x 2284x
P-Scales CZ
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami za využití informačních technologií - aneb Jak na to?
Základní vzdělávání
16. 11. 2012 0x 10620x
Využití ICT u dětí se speciálními potřebami: Software pro podporu edukace žáků se specifickými poruchami učení
Publikace je teoreticky zaměřena na oblast využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání žáků se…
Speciální vzdělávání
9. 10. 2012 0x 9689x
Formování sociálního klimatu ve třídě se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Příspěvek se zabývá problematikou vytváření zdravého sociálního klimatu ve škole, kde se vzdělává velký počet žáků se…
Odborné vzdělávání
5. 6. 2012 0x 8069x
Ukázkové hodiny v odborném výcviku oboru kuchařské práce
Ukázková hodina je výukovou formou používanou v odborném výcviku v oboru kuchařské práce, ve kterém se vzdělávají žáci…
Odborné vzdělávání
5. 6. 2012 0x 5020x
Specifika tvorby ŠVP ve škole pro tělesně postižené žáky
Příspěvek ukazuje vliv zdravotního stavu žáků na vzdělávací činnost školy, plánování vzdělávání i samotnou výuku.…
Základní vzdělávání
21. 11. 2011 0x 17187x
Využití KamiNetu ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení na příkladu výuky skladby
Příspěvek seznamuje s možností využití webových stránek KamiNet a s jejich přizpůsobením žákům se specifickými…
Zobrazeno 12 z 16 položek