Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „školní vzdělávací program“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (61)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 61 položek
Jazykové vzdělávání
6. 9. 2010 0x 5416x
Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
Příloha článku obsahuje Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.
Gymnaziální vzdělávání
3. 9. 2010 0x 3853x
Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích
Příloha článku obsahuje Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
Odborné vzdělávání Spomocník
26. 5. 2010 0x 10696x
Finanční gramotnost – nový prvek ve výuce
Článek se týká problematiky finanční gramotnosti. Uvádí její definici, tematizuje ji v základních a středních školách. Rámcovým způsobem představuje všechny důležité dokumenty, které jsou s…
Odborné vzdělávání Spomocník
19. 3. 2010 0x 3479x
Spolupráce se sociálními partnery na tvorbě ŠVP
Zkušenosti ze spolupráce se sociálními partnery při tvorbě pilotního školního vzdělávacího programu.
Základní vzdělávání
9. 3. 2010 0x 23048x
Jak na průřezová témata
Autor se ve svém teoretickém příspěvku zabývá otázkou, jak realizovat průřezová témata v rámci ŠVP. Komentuje a hodnotí tři hlavní způsoby takových realizací na základě analýz z 11. ZŠ Plzeň.
Předškolní vzdělávání
4. 3. 2010 0x 21330x
Manuál k přípravě ŠVP mateřské školy
V příloze uveřejňujeme Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy, který publikoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
Odborné vzdělávání Spomocník
22. 2. 2010 0x 8291x
Tvorba školního vzdělávacího programu z pohledu koordinátora
Zkušenosti z tvorby školního vzdělávacího programu a rady pro ostatní tvůrce.
Odborné vzdělávání Spomocník
16. 12. 2009 1x 6856x
Projektová výuka v přírodovědných předmětech
Při tvorbě projektů je dobré postupovat podle předem připraveného schématu, aby si učitel zajistil v předstihu vše potřebné pro projekt a zároveň měli žáci čas se seznámit se zadaným úkolem a…
Odborné vzdělávání
26. 10. 2009 0x 5164x
Nábytkářská a dřevařská výroba - situace oboru v regionu
Uvažovaný školní vzdělávací program oboru Nábytkářská a dřevařská výroba zahrnuje dvě základní specializace – nábytkářství a dřevěné konstrukce. Pro správnou skladbu učebního plánu oboru bylo třeba…
Odborné vzdělávání Spomocník
17. 9. 2009 0x 10215x
Hodnocení žáků a jejich motivace
Hodnocení žáků jako motivační činitel při realizaci ŠVP hraje klíčovou roli při zapojení žáků do vzdělávacího procesu. Výstupní hodnocení je zaměřeno nejenom na úroveň znalostí a dovedností žáků, ale…
Odborné vzdělávání Spomocník
3. 9. 2009 0x 8721x
Organizace odborného výcviku oboru automechanik
Příkladem dobré praxe je ukázka možnosti uspořádání výuky odborného výcviku učebního oboru 23-55-H/001 Automechanik v podmínkách Střední odborné školy automobilní a Středního odborného učiliště…
Gymnaziální vzdělávání
14. 5. 2009 0x 4217x
„Nejtěžší na dokončení ŠVP je ještě motivovat kolegy“ - svěřovali se koordinátoři gymnázií
Postřehy z regionálních setkání koordinátorů a učitelů gymnázií týkající se procesu vzniku ŠVP.
Zobrazeno 12 z 61 položek