Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „člověk a jeho svět“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (57)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 57 položek
Základní vzdělávání
14. 3. 2007 0x 11062x
Od pramene ku prameni
Projektový den na 1. stupni ZŠ, který se věnuje znalostem a dovednostem ze vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět formou soutěže. V projektu se realizují mezipředmětové vztahy, je zde zakomponováno PT…
Základní vzdělávání
5. 3. 2007 0x 9746x
Slovenská republika
Návrh vyučovací hodiny oboru Člověk a jeho svět v duchu kritického myšlení.
Základní vzdělávání
22. 2. 2007 0x 8478x
Osvícenský absolutismus v Rakousku aneb Lepší časy pro nevolníky
Čtená dramatizace textu ukáže situaci 2. poloviny 18. století, vylepšení postavení nevolníků a zavedení povinné školní docházky.
Základní vzdělávání
21. 2. 2007 0x 8125x
Obrození českého jazyka
Čtená dramatizace textu ukáže počátky obrození českého národa.
Základní vzdělávání
21. 2. 2007 0x 8864x
Husité
Čtená dramatizace textu přiblíží období po smrti Mistra Jana Husa, myšlenky Husitů a založení města Tábor.
Základní vzdělávání
17. 2. 2007 0x 11891x
Buditelé českého národa
Příspěvek předkládá příklad motivační aktivity formou zdramatizované ukázky. Žáci touto formou poznají nejvýznamnější osoby českého národního obrození - Josefa Dobrovského, Josefa Jungmanna a Josefa…
Základní vzdělávání
9. 2. 2007 0x 20821x
Podzimní celoškolní ekologický projekt
Jednodenní výukový projekt zaměřený na pozitivní vztah dětí k životnímu prostředí a k vlastnímu zdraví. Smyslem projektu je rovněž prohloubení vztahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli. Projekt…
Základní vzdělávání
7. 2. 2007 0x 10437x
Člověk a jeho zdraví - rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ŠVP
Ukázka je příkladem rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV, vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, tematického okruhu Člověk a jeho zdraví, do ročníků nebo delších časových období. Dokumentuje…
Základní vzdělávání
29. 1. 2007 0x 19279x
Vycházka do přírody - určování dřevin
Náměty pro práci v přírodě s žáky mladšího školního věku - určování listnatých dřevin podle klíče a podle atlasu, nácvik rozeznávání důležitých rozlišujících znaků.
Gymnaziální vzdělávání
2. 1. 2007 0x 11774x
Co se stalo na pláži Carcavelos?
Cílem aktivity je rozvíjet u žáků schopnost kritického nadhledu vůči mediálnímu působení. Aktivitu lze realizovat jako samostatnou hodinu Mediální výchovy nebo v rámci jiného předmětu (například…
Základní vzdělávání
11. 12. 2006 0x 16498x
Rozvojové cíle tisíciletí
Představení vzorové hodiny (např. Zeměpisu nebo Výchovy k občanství) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může také sloužit jako inspirace pro…
Základní vzdělávání
30. 11. 2006 0x 11290x
Historická fotografie
Příspěvek má sloužit jako informační a metodický podklad pro vyučující, kteří na základě širšího historického rámce mohou zařadit práci s historickou fotografií do výuky. Fotografie lze ve výuce plně…
Zobrazeno 12 z 57 položek