Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „člověk a jeho svět“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (57)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 57 položek
Základní vzdělávání
22. 9. 2008 0x 18131x
Cesta k moři
Příspěvek popisuje krátkodobý projekt, při kterém žáci připravují fiktivní zájezd, získávají pro něj zájemce z řad ostatních žáků a na závěr provedou jeho vyúčtování.
Základní vzdělávání
16. 9. 2008 0x 23784x
Jak se správně chovat v městské hromadné dopravě (MHD)
Výkladový list se základními pravidly chování při cestování městskou hromadnou dopravou a aktivity k jejich praktickému nácviku nanečisto ve třídě.
Základní vzdělávání
21. 8. 2008 0x 20984x
Příprava na vyučovací hodinu jako součást projektu Naše obec a okolí
Vyučovací hodina prvouky a vlastivědy ve třídě se třemi ročníky.
Základní vzdělávání
11. 8. 2008 0x 25457x
Tvorba školních pravidel
Nabízíme inspiraci všem, kteří mají chuť připravit taková pravidla chování žáků, která budou nejen všemi žáky respektována, ale o kterých bude většina žáků přesvědčena, že respektují jejich přání a…
Základní vzdělávání
26. 5. 2008 0x 11666x
Škrtaná
Příspěvek nabízí možnost, jak žákům hravou formou zpestřit hodiny vlastivědy zaměřené na historii.
Základní vzdělávání
16. 5. 2008 0x 14793x
Lukavické stromy
Celoroční projekt pro žáky 4. a 5. ročníku ZŠ věnovaný pozorování listnatých stromů a jejich prostředí. Zkoumáme, měříme, počítáme, zaznamenáváme, dokumentujeme, publikujeme.
Základní vzdělávání
9. 4. 2008 0x 23488x
Voda
V mezipředmětovém tematickém bloku s názvem Voda jsme se s žáky zaměřili na vodu jako jednu ze základních složek života, na podoby vody a na rozmístění vody na naší zemi.
Základní vzdělávání
25. 3. 2008 0x 13718x
První pomoc
Příspěvek popisuje celoškolní projekt zaměřený na osvojení vědomostí a dovedností žáků z oblasti první pomoci. Projekt je realizován v málotřídní základní škole Vyskytná nad Jihlavou.
Speciální vzdělávání
7. 3. 2008 0x 25823x
Upevňování přátelských vztahů mezi žáky na Základní škole praktické ve Zlíně
Zajímavé náměty do hodin Řečové výchovy, rozvíjející komunikaci mezi žáky tak, aby dokázali otevřeně vyjádřit své názory v třídním kolektivu, zvládli bezkonfliktní navazování přátelských vztahů a…
Speciální vzdělávání
18. 7. 2007 0x 14214x
Řečová výchova promyšleně a hravě - 5. díl
Nakladatelství Compacta Brno právě přináší poslední část ucelené řady pracovních sešitů k výuce jazyka a jazykové komunikace pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ŘEČOVÁ VÝCHOVA. Autorky…
Základní vzdělávání
18. 6. 2007 0x 15930x
Projekt
Projekt Děvčátko MOMO se zabývá rozpracováním klíčových myšlenek jednotlivých kapitol stejnojmenné knihy od autora Michaela Endeho. Odehrává se v pěti lekcích, s týdenním odstupem mezi jednotlivými…
Základní vzdělávání
26. 4. 2007 0x 11002x
Stavba kouzelného městečka
Celoroční výchovný projekt zaměřený především na získávání nových poznatků a rozvíjení myšlení a fantazie. Projekt byl uskutečněn při malotřídní škole ve Slavkovicích ve školním roce 2004/2005.
Zobrazeno 12 z 57 položek