Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „český jazyk“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (37)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 37 položek
Základní vzdělávání
9. 12. 2009 0x 16169x
Den duchů aneb Hrajeme si v hodině Čj
Den duchů patří do časově krátkodobých projektů. Lze jej využít v jedné hodině, a žáky tak vhodně motivovat k připravované školní akci nebo jednotlivá cvičení využívat během celého roku. Projekt je…
Základní vzdělávání
7. 5. 2009 0x 9599x
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi…
Základní vzdělávání
7. 8. 2008 0x 19308x
Učím se vypravovat
Autorka nabízí ukázku tematicky zaměřené výuky, která se uskutečnila v rámci vyučovacího předmětu matematika. Stěžejní náplň byla realizována ve třech částech (během jednoho týdne). První den proběhl…
Základní vzdělávání
23. 5. 2008 0x 4812x
Hola, děti, do knihovny – aneb Začínáme s češtinou
Příspěvek popisuje, jak vhodně využít školní knihovnu ve vyučovacích hodinách českého jazyka.
Základní vzdělávání
21. 5. 2008 0x 7138x
Časopis jako úkol
Článek přináší úvahu nad tvorbou a významem školního časopisu.
Základní vzdělávání
19. 5. 2008 1x 61010x
Vyjmenovaná slova s interaktivní tabulí
Inspirace pro učitele začínající s interaktivní tabulí. Jak můžeme zábavnou formou seznámit žáky s vyjmenovanými slovy, rozvíjet jejich slovní zásobu a zároveň je vést k využití moderní technologie i…
Základní vzdělávání
13. 5. 2008 0x 20437x
Přejatá slova
Příspěvek ukazuje možnosti využití metod kritického myšlení v hodinách jazykové výchovy.
Základní vzdělávání
3. 10. 2007 0x 6636x
Jak učit
Příspěvek popisuje začlenění českého jazyka a rozvoje komunikace vůbec do ostatních vyučovacích předmětů.
Základní vzdělávání
4. 9. 2007 0x 19776x
Využití knoflíků na 1. stupni ZŠ
Popis souborů témat, který navrhuje využití běžných knoflíků jako názorných pomůcek při edukaci žáků 2. ročníku ZŠ.
Základní vzdělávání
27. 2. 2007 0x 10241x
Král češtiny
Aktivita, při které žáci na 1. stupni využijí svých dosavadních znalostí českého jazyka.
Základní vzdělávání
13. 3. 2006 0x 21112x
Jak tvořit osnovy předmětu Český jazyk
Příspěvek se zabývá základními kroky při tvorbě učebních osnov.
Základní vzdělávání
14. 3. 2005 0x 8200x
Proč číst Michala Viewegha
Existuje nějaký oprávněný důvod, proč zařazovat do čítanek nejvyšších ročníků ZŠ a do středoškolských antologií literatury současné autory, jejichž dílo doposud není jednoznačně zhodnoceno a jeho…
Zobrazeno 12 z 37 položek