Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Člověk a společnost“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (84)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 84 položek
Základní vzdělávání
16. 5. 2008 0x 4996x
Aby to nebylo jen na papíře III.
Vlastní práce s žákovskou radou přináší mnohá úskalí, ale v každém případě se nám všem brzy několikanásobně vrátí.
Základní vzdělávání
16. 5. 2008 0x 4530x
Aby to nebylo jen na papíře IV.
Popis zpracování školního vzdělávacího programu za účasti dětí, v přílohách konkrétní ukázky práce s dětskou samosprávou.
Základní vzdělávání
10. 4. 2008 0x 14427x
Soud, paměť, historický odkaz – První norimberský proces
Tato aktivita vede žáky k objevování a formulaci významu instituce soudu, kategorií viny, odpovědnosti a trestu, a to v obecné rovině a na historické studii prvního norimberském procesu s nacisty.
Základní vzdělávání
7. 4. 2008 0x 18583x
Individualita a stereotypy: ruka – diagram identity
„Ruka“ je jednou z možných aktivit, při které se žáci věnují vnímání sebe sama, jako jednotlivce i jako součásti sociálních skupin. Pátrají po tom, čím je jejich osobní i kolektivní identita…
Základní vzdělávání
10. 3. 2008 0x 12883x
Na cestě k demokracii
Příspěvek je zaměřen na téma demokracie a demokratická společnost. Aktivita žáky seznamuje s pravidly a se základními principy demokracie. Je postavena na diskuzi s žáky.
Základní vzdělávání
20. 2. 2008 0x 9760x
Chválím, chválíš, chválíme
Při této aktivitě se žáci učí pozitivně vyjadřovat o sobě i o druhých, učí se pochvalu rozdávat i přijímat, formulovat kladná prohlášení a poznávat sami sebe i druhé.
Základní vzdělávání
12. 6. 2007 0x 11265x
Trh a jeho fungování
Možnosti využití hry v hodinách Výchovy k občanství - skupiny žáků představují různé státy světa a snaží se uplatnit na světovém trhu.
Gymnaziální vzdělávání
12. 4. 2007 0x 25933x
Hodnoty a hodnocení v ekonomii
Studie se zabývá základními metodologickými problémy hodnocení kvantitativních makroekonomických ukazatelů zachycujících výkonnost jednotlivých národních ekonomik, ale i regionů a ekonomických bloků.…
Gymnaziální vzdělávání
6. 3. 2007 0x 17644x
Friedrich August Kekulé
Kekulé již svým jménem vzbuzuje zájem žáků o často nezáživně prezentovanou část chemie aromatických uhlovodíků Co teprve, když se o tohoto vychvalovaného i zatracovaného chemika začneme zajímat…
Základní vzdělávání
5. 3. 2007 0x 14447x
Co se stalo 19. ledna
Vzorová hodina si klade za cíl přivést žáky ke zjištění, že zpravodajství je výsledkem vysoce selektivní a rutinní práce a že o zveřejnění zprávy rozhodují takové parametry, jako je negativita,…
Základní vzdělávání
1. 3. 2007 1x 11731x
Vetřelci
Jak lze seznámit žáky hravou formou s částí Všeobecné deklarace lidských práv. Žáci si uvědomí důležitost tohoto dokumentu a dodržování lidských práv.
Gymnaziální vzdělávání
14. 2. 2007 0x 9602x
Možnosti tu jsou...
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může také sloužit…
Zobrazeno 12 z 84 položek