Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9)
Zobrazení:
Zobrazeno 9 z 9 položek
Předškolní vzdělávání
21. 5. 2014 0x 14927x
Madlenka a brejličky
Článek uvádí inspirace pro práci s knihou Madlenka a brejličky, kterou je možné využít (nejen) v rámci inkluzivního vzdělávání. Prostřednictvím vyprávění je možné dětem zprostředkovat pocity dětí,…
Předškolní vzdělávání
17. 12. 2010 0x 23194x
Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku
Cílem celku je rozvíjet empatii a prosociální chování, podpořit u dětí uvědomování si vlastních emocí a jejich vyjadřování. Celek napomáhá rozvoji vztahů ve skupině a rozvoji emocionálního cítění,…
Předškolní vzdělávání
1. 4. 2010 1x 31568x
Vezmu pěknou tkaničku, zavážu ji na kličku
Příspěvek obsahuje námět, jak děti zábavnou formou motivovat k nácviku vázání smyčky. Využívá práci s literárním textem, aktivně děti zapojuje do prožívání příběhu a vede k vnitřní motivaci dětí ke…
Předškolní vzdělávání
11. 12. 2009 0x 22941x
Jede, jede poštovský panáček
Děti prostřednictvím praktické ukázky (exkurze) a následných činností a her získávají poznatky o významu pošty a o práci jejích zaměstnanců. Některé z navazujících činností vedou děti k zamyšlení,…
Předškolní vzdělávání
18. 11. 2009 1x 49340x
Co už víme o přírodě – zvířata
V následujícím bloku děti prostřednictvím různých her a činností získávají kladný vztah k přírodě a ke zvířatům.
Předškolní vzdělávání
13. 11. 2009 0x 20618x
Relaxační výlet do ZOO
Řízená relaxační činnost s prvky dramatické výchovy, která v dětech probouzí fantazii, příjemný prožitek, ale i poučení, klid a odpočinek. Děti zábavnou formou provádějí uvolňovací cviky s prvky jógy…
Předškolní vzdělávání
16. 2. 2009 0x 16637x
Medvídek
Prostřednictvím hračky a hry samotné se snažíme dětem usnadnit vstup do mateřské školy, začlenění do kolektivu vrstevníků a vytvoření si kamarádského vztahu k vrstevníkům.
Předškolní vzdělávání
14. 8. 2008 0x 40261x
Výtvarná řada – podzim
Kreslíme a malujeme podzim.
Předškolní vzdělávání
16. 1. 2007 0x 19633x
Vánoční těšení pro radost
Cílem tematického celku je především vytvoření dárečků pro rodiče. Současně s tím je naším záměrem probudit v dětech chuť obdarovávat lidi z blízkého okolí, rozvíjet dětskou jemnou motoriku a…
Zobrazeno 9 z 9 položek