Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
Předškolní vzdělávání
30. 4. 2019 0x 10428x
Prázdninová školka s dvouleťáky – Křemílek a Vochomůrka
Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Vše propojuje téma Křemílka a…
Předškolní vzdělávání
26. 4. 2019 0x 7779x
Prázdninová školka s dvouleťáky – Včelí medvídci I
Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Vše propojuje téma Včelích medvídků.…
Předškolní vzdělávání
9. 1. 2018 0x 11030x
Jak rozvíjet motoriku v přípravné třídě? – 4. díl
Článek nabízí poutavé činnosti pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky. Žáci procvičí nožky chůzí po balančních podložkách, vlakové kolejnici, zaskáčou si panáka nebo natrénují oblékání…
Předškolní vzdělávání
1. 3. 2012 0x 16471x
Výtvarná řada – Vodníci a hastrmani
Tento inspirativní článek může sloužit učitelkám v mateřských školách jako didaktická pomůcka pro tvorbu krátkodobého projektu výtvarných činností, které propojují všechny oblasti složek výchovy.
Předškolní vzdělávání
28. 2. 2012 1x 27435x
Jak Koťata volala jaro
Námět na týdenní třídní projekt k vynášení Morany v prostředí vesnické mateřské školy. Děti se celý týden připravují na jarní slavnost. Seznamují se s historií vítání jara, vymýšlí si svoji vlastní…
Předškolní vzdělávání
16. 11. 2011 0x 40347x
Vánoční pohádky
Tematický celek netradičním způsobem seznamuje děti s vánočními zvyky a slavením Vánoc u nás. Je možnou alternativou v případech, kdy se stejnými dětmi pracujeme již několikátý rok a hledáme novou…
Předškolní vzdělávání
12. 7. 2010 0x 18518x
Otvírání lesů a studánek
Projekt nám pomáhá vést děti k ochraně životního prostředí, k empatii vůči živým tvorům. Objevujeme s dětmi obyčeje a zvyky, které jsou spojeny s příchodem jarního období.
Předškolní vzdělávání
21. 1. 2009 0x 82331x
Lidové zvyky a tradice
Představujeme plán integrovaného bloku, jehož hlavním cílem je prožívání lidových tradic, zvyků a obyčejů konaných během školního roku v mateřské škole. Dále je záměrem pedagogů seznámit děti, jejich…
Předškolní vzdělávání
14. 8. 2008 0x 17025x
Vím, jak se o sebe starat
Příspěvek zdůrazňuje význam výchovy předškolních dětí k hygienickým návykům.
Předškolní vzdělávání
8. 7. 2008 0x 13709x
Hrajeme si s odpadovým materiálem aneb Inspirujeme se uměním Nových realistů
Každý den se setkáváme s různými odpadovými a zbytkovými materiály. Autorka nabízí rozmanité náměty, jak tyto odpadové materiály dále efektivně využít ve výtvarných činnostech.
Předškolní vzdělávání
5. 6. 2008 0x 14483x
Rostliny a jejich využití
Integrovaný blok Rostliny a jejich využití navazuje na předchozí část vzdělávacího bloku s názvem „Jak spolupracují rostliny a zvířata“. Hlavním tématem je rostlinná příroda a ochrana fauny.
Předškolní vzdělávání
22. 10. 2007 0x 49204x
Rytířské hrátky
<b>Charakteristika integrovaného bloku:</b> Soubor her a tvůrčích činností zaměřených na přiměřenou znalost historie, vytvoření přátelského prostředí bez projevů rivality a agrese, rozvoj úcty k…
Zobrazeno 12 z 13 položek