Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (15)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 15 položek
Gymnaziální vzdělávání
22. 4. 2024 0x 414x
Cyklověž
Jednou z moderních, užitečných a na pohled atraktivních staveb v českých městech je cyklověž. Aktivita je zaměřena na řešení úloh o výpočtu objemu a povrchu vycházejících z reálných dat o stavbě a se…
Gymnaziální vzdělávání
29. 6. 2023 0x 884x
Stejnolehlost – modelování v programu GeoGebra
S použitím upravené digitální fotografie žáci vytvoří vlastní dynamický počítačový model v programu GeoGebra a následným experimentováním odhalí závislosti stejnolehlých objektů.
Gymnaziální vzdělávání
30. 9. 2011 0x 11534x
Obsahy ploch a programový systém Mathematica
S technicky nadanými žáky lze řešit i úlohy, které na základě jednoduchých postupných úvah vedou k rovnicím analyticky neřešitelným. Takové rovnice pak lze řešit a vizualizovat např. pomocí systému…
Gymnaziální vzdělávání
15. 2. 2010 0x 25009x
Virtuální hospitace - Matematika a její aplikace: Goniometrické rovnice
V hodině se řeší aplikační úloha z geometrie, užívají se odhady, práce s grafy a výpočty. Žáci znají základní vlastnosti goniometrických funkcí a základní techniky řešení goniometrických rovnic.
Gymnaziální vzdělávání
26. 1. 2010 0x 15598x
Čtení textu přes zkumavku s vodou
Žáci se v životě setkávají i s jinými optickými prvky, než jsou čočky a zrcadla. Jedna z variant, jak ukázat vlastnosti spojné čočky netradičně, je pomocí zkumavky naplněné vodou.
Gymnaziální vzdělávání
25. 1. 2010 0x 13990x
Závodní dráha s rovinným zrcadlem
Běžně v životě používáme rovinná zrcadla (mytí se, úprava vlasů, holení apod.), ale málokdy si uvědomujeme, jaký obraz zrcadlo vytváří. Jednoduchým experimentem si mohou žáci sami ověřit vlastnosti…
Gymnaziální vzdělávání
19. 1. 2010 0x 16967x
Válcové zrcadlo
S válcovým zrcadlem se žáci ve škole často nesetkávají, přesto v řadě vědeckých center (tuzemských i zahraničních) jsou tato zrcadla používána v různých bludištích a dalších atrakcích. Velmi…
Gymnaziální vzdělávání
9. 7. 2009 0x 11833x
Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 7. část
Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia.
Gymnaziální vzdělávání
27. 5. 2009 0x 9139x
Řešení problému se čtvercem
Tři různá řešení jedné geometrické úlohy. Každé řešení od žáků vyžaduje jiný stupeň matematických dovedností.
Gymnaziální vzdělávání
11. 9. 2008 0x 14082x
Anatomie v matematice
Tento příklad dobré praxe ukazuje možnosti využití výpočetní techniky v hodinách matematiky s přesahem do vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Gymnaziální vzdělávání
5. 6. 2008 0x 8155x
Hodina matematiky s přítelem počítačem – společné tečny kuželoseček
Určení společných tečen elipsy a paraboly graficky i analyticky. Využití programů Cabri geometrie a Derive.
Gymnaziální vzdělávání
15. 1. 2008 0x 11105x
Univerzální Simpsonův vzorec
Jediný vzorec pro objemy známých těles, modifikace platí též pro obsahy některých obrazců, zdůvodnění a výzkum platnosti
Zobrazeno 12 z 15 položek