Domů > Odborné články > Všechny články autora „Kateřina Smolíková“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (40)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 40 položek
Předškolní vzdělávání
23. 5. 2006 0x 19236x
Cizí jazyky v předškolním vzdělávání
V příspěvku se autorka zabývá otázkou rané výuky cizích jazyků. Názory odborné veřejnosti se liší. Shodují se však v tom, že ve výuce cizích jazyků záleží zejména na metodách, prostředcích a času,…
Předškolní vzdělávání
23. 5. 2006 0x 11986x
Dnešní výuka cizích jazyků v mateřských školách
V dnešní době je situace pro výuku cizích jazyků v mateřských školách nepříznivá. Chybí vhodná metodika, kvalitní a kvalifikovaní vyučující a v neposlední řadě i ucelené didaktické materiály. MŠMT se…
Předškolní vzdělávání
23. 5. 2006 0x 10177x
Raná výuka cizích jazyků
Anotace: Autorka v příspěvku uvádí několik doporučení, jak v prostředí mateřské školy uchopit výuku cizího jazyka, aby byla smysluplná a účinná.
Předškolní vzdělávání
25. 4. 2006 0x 25581x
Hodnocení dítěte a písemná dokumentace
Článek je návodem na vedení písemné dokumentace o pokroku a vývoji dětí v mateřské škole.
Předškolní vzdělávání
5. 1. 2006 0x 43511x
Co a jak zapisovat do třídní knihy
Příspěvek pojednává o zákonné povinnosti každé mateřské školy psát třídní knihu, tedy dokumentaci o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu.
Předškolní vzdělávání
3. 2. 2005 0x 49902x
Vzdělávací oblasti RVP PV
Pojetí vzdělávacích oblastí v RVP PV a jejich role v tvorbě a realizaci školních i třídních vzdělávacích programů
Předškolní vzdělávání
21. 1. 2005 0x 17718x
Základní poznatkové okruhy předškolního vzdělávání
Některé učitelky mateřských škol opakovaně vyslovují požadavek, aby RVP PV jasněji formuloval poznatkové okruhy jako "věcné učivo" vhodné pro dítě předškolního věku, neboť si často nejsou jisté…
Předškolní vzdělávání
21. 1. 2005 0x 66326x
Klíčové kompetence a jejich úloha v předškolním vzdělávání
Charakteristika klíčových kompetencí, jejich postavení v předškolním vzdělávání tak, jak je předpokládá <i>Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání</i> (RVP PV), a jejich využití v tvorbě…
Předškolní vzdělávání
18. 1. 2005 0x 17452x
Co přinesla aktualizace RVP PV v roce 2004
Mateřské školy pracovaly podle rámcového programu tři školní roky. Zkušenosti ukázaly, že rámcový program - přes počáteční a pochopitelné problémy - plnil svůj účel vyhovujícím způsobem...
Předškolní vzdělávání
25. 11. 2004 0x 51821x
Vzdělávací cíle v RVP PV
Vzdělávací cíle představují jednu z pedagogických kategorií, která je pro tvorbu kurikulárních dokumentů klíčová...
Předškolní vzdělávání
23. 8. 2004 0x 12537x
Kurikulum pro mateřskou školu - Švédsko
Příspěvek obsahuje zkrácenou verzi překladu vzdělávacího programu mateřských škol ve Švédsku, vydaného v roce 1998. Švédské kurikulum je přímou součástí školského zákona. Je všeobecně závazné …
Předškolní vzdělávání
19. 8. 2004 0x 12750x
Hlavní kritéria předškolního vzdělávání podle mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED 1997
Příspěvek pojmenovává hlavní kritéria, která mají být splněna, pokud má být program kvalifikován jako standardní předškolní vzdělávací program. Uvádíme jej proto, aby bylo zřejmé, že RVP PV těmto…
Zobrazeno 12 z 40 položek