Domů > Odborné články > Všechny články autora „Kateřina Smolíková“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (40)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 40 položek
Předškolní vzdělávání
24. 3. 2010 0x 8638x
Výsledky experimentálního ověřování
Současné právní předpisy neumožňují docházku žáků školní družiny do mateřské školy. V málotřídních školách, které vykonávají činnost základní a mateřské školy i školní družiny však často dochází k…
Předškolní vzdělávání
23. 3. 2010 2x 19543x
Jak mateřské školy hodnotí RVP PV a jeho naplňování v praxi
V průběhu roku 2009 se ve VÚP uskutečnilo šetření mapující současnou situaci v mateřských školách. Formou dotazníků a ankety byly zjišťovány názory pedagogů na RVP PV, zkušenosti z jejich dosavadní…
Předškolní vzdělávání
22. 3. 2010 0x 11320x
Výsledky diskuse k zavedení povinného předškolního vzdělávání v ČR
Výzkumný ústav pedagogický v Praze byl z rozhodnutí MŠMT pověřen úkolem připravit a vyhodnotit diskusi k případnému zavedení povinného předškolního vzdělávání v posledním roce před zahájením školní…
Předškolní vzdělávání
19. 3. 2010 0x 20156x
Povinné předškolní vzdělávání v zemích EU
Příspěvek přináší přehled o zahájení i trvání povinného vzdělávání v zemích EU. To začíná v jednotlivých státech v různém věku dětí, a to mezi 4. a 7. rokem. Nejvíce států uplatňuje model, kde…
Předškolní vzdělávání
4. 3. 2010 0x 8400x
Musí být ŠVP projednán se zřizovatelem mateřské školy?
Odpověď na často kladený dotaz.
Předškolní vzdělávání
1. 6. 2009 0x 5024x
Úvod k diskusi o koncepci povinného předškolního vzdělávání
Zveme vás k účasti v právě probíhající anketě k povinnému PV.
Předškolní vzdělávání
29. 10. 2008 0x 16664x
K vlastnímu hodnocení činnosti mateřské školy
Příspěvek nabízí možné přístupy a konkrétní příklady jak postupovat při vlastním hodnocením, jak se připravovat, jak sebehodnocení plánovat a jak průběh i získané výsledky vyhodnocovat. Článek začíná…
Předškolní vzdělávání
1. 7. 2008 0x 10314x
ŠVP v praxi mateřských škol
Příspěvek vychází z výsledků inspekční činnosti zaměřené k hodnocení kvality ŠVP, resp. jejich souladu s požadavky RVP PV. Autorka se zamýšlí nad zjištěnými výsledky, interpretuje je a uvádí do…
Předškolní vzdělávání
1. 10. 2007 0x 16247x
Pedagogické hodnocení
Cílem pedagogického hodnocení v MŠ by nemělo být známkování dětí, nýbrž hodnocení jejich individuálních pokroků v rozvoji a učení.
Speciální vzdělávání
14. 8. 2007 0x 32996x
Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní školy
Článek se zabývá analýzou pedagogických a legislativních pravidel, která je třeba respektovat při zřizování přípravných tříd a při vzdělávání dětí zařazených do těchto tříd.
Speciální vzdělávání
14. 8. 2007 0x 13141x
Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu v přípravné třídě
Příspěvek se zabývá specifikou přípravných tříd, podmínkami jejich organizace i specifickými vzdělávacími potřebami dětí, které je nutno akceptovat při tvorbě vzdělávacího programu.
Speciální vzdělávání
14. 8. 2007 0x 12810x
Poznámky k tvorbě vzdělávacího obsahu přípravných tříd
Příspěvek je určen pedagogům pracujícím v přípravných třídách základní školy. Přináší konkrétní náměty, poznámky a doporučení k tvorbě vzdělávací obsahu v ŠVP. Měl by pedagogům napomoci vytvořit…
Zobrazeno 12 z 40 položek