Domů > Odborné články > Všechny články autora „Kateřina Smolíková“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (40)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 40 položek
Speciální vzdělávání
14. 8. 2007 2x 22679x
Záznamový arch pro pedagogickou práci s dítětem v přípravné třídě základní školy
V příspěvku pedagogové naleznou diagnostický nástroj (záznamový arch) pro podporu a usnadnění individuální vzdělávací práce s dítětem, na níž je vzdělávání dětí v přípravných třídách založeno. S…
Speciální vzdělávání
13. 8. 2007 0x 13532x
Přípravné třídy v pojetí RVP
V příspěvku je vysvětleno, proč je třeba se zabývat otázkou přípravných tříd.
Předškolní vzdělávání
26. 3. 2007 0x 12474x
Aktuální dotazy k problematice výuky cizích jazyků v mateřské škole
V příspěvku naleznete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se otázek, zda ano či ne a jak "vyučovat" cizí jazyk v mateřské škole.
Předškolní vzdělávání
7. 2. 2007 0x 10818x
Jak Česká školní inspekce hodnotí reformu kurikula v předškolním vzdělávání
Inspekce, která proběhla v mateřských školách v průběhu školního roku 2005/2006, hodnotila mimo jiné přípravu školních vzdělávacích programů, informovanost o RVP PV a připravenost ředitelek a…
Předškolní vzdělávání
10. 11. 2006 0x 13275x
Autoevaluace v mateřské škole
Úvod do problematiky autoevaluace v mateřských školách, jejího významu, příčin, cílů a způsobů zpracování.
Předškolní vzdělávání
10. 11. 2006 0x 13300x
Obecné předpisy týkající se provádění vlastního hodnocení školy
Článek se věnuje právním předpisům vztahujícím se k provádění autoevaluace na školách, komentuje je a aplikuje na konkrétní situace, poskytuje stručný "návod", jak při autoevaluaci postupovat.
Předškolní vzdělávání
10. 11. 2006 0x 16789x
Pravidla upravující vlastní hodnocení mateřské školy
Příspěvek se zabývá základními tezemi autoevaluace mateřské školy a komentuje je, má být pomocníkem při zpracovávání autoevaluační zprávy, zdůrazňuje důležité kroky autoevaluace.
Předškolní vzdělávání
7. 11. 2006 0x 39149x
Předškolní vzdělávání a klíčové kompetence
Pojetí, utváření a rozpracování klíčových kompetencí v rámci RVP PV.
Předškolní vzdělávání
28. 8. 2006 0x 15131x
Je náš ŠVP dobrý, kvalitní?
Článek uvádí základní body a měřítka, podle nichž bychom se měli řídit při určování kvality našeho ŠVP.
Předškolní vzdělávání
1. 8. 2006 0x 15879x
Co přinesla školská reforma do teorie a praxe mateřských škol
Stručná charakteristika proměn předškolního vzdělávání po r.1990 a RVP PV a jeho cílů.
Předškolní vzdělávání
8. 6. 2006 0x 12514x
Jak si vyhodnotit zpracování vzdělávacího obsahu v ŠVP
Nejvíce starostí při tvorbě ŠVP přináší pedagogům část věnovaná vzdělávacímu obsahu. Nelze přesně říci, jak by měla tato část ŠVP konkrétně vypadat, ale článek přináší informaci o tom, jak by tato…
Předškolní vzdělávání
23. 5. 2006 0x 10225x
Výuka cizích jazyků v předškolním vzdělávání (výsledky průzkumu z roku 1992)
Autorka v příspěvku uvádí výsledky orientačního průzkumu, který probíhal v roce 1992 téměř ve všech regionech Čech a mapoval situaci výuky cizích jazyků v mateřských školách.
Zobrazeno 12 z 40 položek