Domů > Odborné články > Všechny články autora „Alena Podepřelová“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (6)
Zobrazení:
Zobrazeno 6 z 6 položek
Základní vzdělávání
24. 1. 2007 0x 25484x
Jak učit angličtinu ve 3. ročníku
Několik ukázek z metodické publikace vydané na pomoc učitelům anglického jazyka pod názvem Jak učit angličtinu ve 3. ročníku.
Základní vzdělávání
23. 10. 2006 0x 18281x
Rozvoj klíčových kompetencí ve výuce cizího jazyka je opravdu klíčový
Náměty pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce cizích jazyků na I. a II. stupni ZŠ (využitelné i na gymnáziu). Praktické náměty vycházejí z výuky němčiny, ale lze je aplikovat ve výuce kteréhokoliv…
Základní vzdělávání
1. 9. 2005 0x 20241x
Využití svátků a významných dnů k výuce cizích jazyků
Aktualizace výuky cizích jazyků jako prostředek ke zvýšení motivace žáků a k rozvoji řečových dovedností s cílem formovat základní klíčové kompetence.
Základní vzdělávání
10. 5. 2005 0x 20229x
Gramatika ve výuce německého jazyka na 2. stupni ZŠ
Žáci by měli odhalit, že gramatika opravdu pomáhá mluvit i psát, že ulehčuje život, protože napomáhá porozumění. Žáci by si měli být vědomi toho, že zvládnutím každého gramatického jevu se rozšiřuje…
Základní vzdělávání
14. 3. 2005 0x 19852x
Gramatika - jazykový prostředek k ústní i písemné komunikaci na 1. stupni ZŠ
Gramatika je prostředkem vedoucím k řečovým dovednostem, z něhož se nesmí stát hrozba. Na I. stupni ZV se musí zprostředkovat nenásilně, zejména v těsné souvislosti s poslechem, mluvením i psaním.…
Základní vzdělávání
1. 12. 2004 0x 20737x
Poslech s porozuměním a mluvení v prvním období výuky NJ na ZŠ
Autorka se soustřeďuje na praktické ukázky výuky německého jazyka v 1. – 3. třídě ZŠ, kdy se ještě učitel u malých dětí nemůže opřít o psaný text. Středem zájmu se tedy stává poslech s porozuměním a…
Zobrazeno 6 z 6 položek