Domů > Odborné články > Všechny články autora „Petr Drkula“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (64)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 64 položek
Základní vzdělávání
11. 1. 2010 0x 8453x
Zvukové projekty
Příspěvek předkládá a glosuje základní aspekty projektového způsobu podněcování kreativity v rámci školní hudební výchovy, jaký navrhuje Brian Dennis ve své metodické koncepci Projects in Sound.
Základní umělecké vzdělávání
8. 1. 2010 0x 5756x
„Božský zpěvu dar“ – 2. část
Pokus o bližší poznání platónského pojetí hudebního vzdělávání může být veden mimo jiné i skrze Platónovo chápání hudební tvořivosti, které je ovlivněno obecným estetickým míněním a postoji…
Základní umělecké vzdělávání
8. 1. 2010 0x 7223x
„Božský zpěvu dar“ – 1. část
Pokus o bližší poznání platónského pojetí hudebního vzdělávání může být veden mimo jiné i skrze Platónovo chápání hudební tvořivosti, které je ovlivněno obecným estetickým míněním a postoji…
Základní vzdělávání
5. 1. 2010 0x 12842x
Měsíc hudebně tvořivých experimentů
Příspěvek nabízí několik tematicky laděných kreativních aktivit, které mohou rozsahem zahrnout měsíc vyučovací náplně hudební výchovy v jedné třídě.
Základní vzdělávání
4. 1. 2010 0x 7658x
Tvůrčí hlediska hudebně poslechových aktivit
Příspěvek přibližuje některé problematické partie hudebně výchovné praxe související s kreativní stránkou hudebního poslechu.
Základní vzdělávání
15. 12. 2009 0x 6589x
Hudebně výchovné postřehy Bohuslava Martinů
Příspěvek se snaží přiblížit a interpretovat názorová stanoviska B. Martinů související s hudební výchovou, a to na základě mapování této problematiky v okruhu jeho písemných úvah a vyjádření. Dané…
Základní vzdělávání
26. 11. 2009 0x 10056x
Zvuková cvičení
Příspěvek se snaží přiblížit „zvuková cvičení“ George Selfa zahrnutá v jeho metodice Make a New Sound, která mají iniciovat hudební imaginaci a vymezit tvůrčí rámec řízené improvizace v hudební…
Základní vzdělávání
24. 11. 2009 0x 10610x
Hudba dirigentských gest a Morseovy abecedy
Příspěvek objasňuje některé dostupné techniky tvůrčí interpretace a soudobé hudební kompozice v hodinách hudební výchovy, jak je navrhuje a podává George Self ve své metodické práci Make a New Sound.
Gymnaziální vzdělávání
24. 11. 2009 0x 10234x
Jak zní Pascalův trojúhelník
Příspěvek popisuje možnosti uplatnění matematického pravidla (Pascalova trojúhelníku) jako východiska pro kreativní činnost v hudební výchově.
Základní vzdělávání
2. 9. 2009 0x 8806x
Komenského příspěvek hudební teorii školní praxe – 2. část
V dílech Svět v obrazech a Amsterodamský kancionál se Komenský zabývá hudebně teoretickými otázkami s poukazem na oblast výchovy a vzdělávání. Jeho takto orientované nazírání představuje podnětné…
Základní vzdělávání
2. 9. 2009 0x 9466x
Komenského příspěvek hudební teorii školní praxe – 1. část
V dílech Brána jazyků otevřená a Škola na jevišti se Komenský zabývá hudebně teoretickými otázkami s poukazem na oblast výchovy a vzdělávání. Jeho takto orientované nazírání představuje podnětné pole…
Základní vzdělávání
17. 7. 2009 0x 5397x
Algoritmická kompozice v krajině hudební výchovy
Příspěvek naznačuje didaktické možnosti jedné z aktuálních tendencí uměleckého vyjadřování - algoritmické kompozice - jako prostředku hudebně výchovné práce.
Zobrazeno 12 z 64 položek