Domů > Odborné články > Všechny články autora „Alžběta Palatinová“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (51)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 51 položek
Předškolní vzdělávání
3. 12. 2010 0x 30559x
Šašek
Prostřednictvím humoru i dalších aktivit se nám povedlo rozvíjet dovednosti dítěte, jeho sebepojetí a sebenahlížení, kreativitu, sebevyjádření, dovednost chápat a správně používat humor. Projekt jsme…
Předškolní vzdělávání
22. 6. 2010 0x 44547x
Samá voda
Cílem projektu je ekologická výchova. Děti měly možnost poznávat okolí Radotínského potoka a řeky Berounky, osvojit si poznatky o vodě, získávat nové zkušenosti objevováním. Prostřednictvím tématu o…
Předškolní vzdělávání
23. 2. 2010 2x 15178x
Učíme se rozumět chlapcům
Obsahem příspěvku je shrnutí získaných zkušeností v práci s předškolními dětmi, zejména s chlapci. Respektování jejich odlišností ve vývoji a praktická orientace stylu vzdělávání zohledňující jejich…
Předškolní vzdělávání
12. 2. 2010 1x 7891x
Návštěva z Norska
Informace o fungování norských předškolních vzdělávacích zařízení.
Předškolní vzdělávání
29. 1. 2010 1x 15568x
Jak jsem plnila úkoly slušného chování
Obsah příspěvku je zaměřen na začátky praxe, na vzpomínky, na srovnávání některých cílů a metody výuky předškolních dětí v dobách před 40 lety a současným pojetím.
Předškolní vzdělávání
7. 12. 2009 0x 27040x
Loď
Obsah příspěvku je zaměřen na lodní dopravu, vyplynul z přirozeného zájmu chlapců o lodě. Základní téma navazuje na předchozí získané zkušenosti dětí. Tento integrovaný blok byl realizován jako…
Předškolní vzdělávání
27. 11. 2009 0x 21000x
Autobus
Obsahem příspěvku je téma vztahující se k autobusu. Využívá zájem dětí, zejména chlapců, o tuto problematiku k rozvoji poznávacích, kooperativních a sociálních dovedností. Téma bylo součástí projektu…
Předškolní vzdělávání
28. 5. 2009 0x 22117x
Král
Využití cvičebnice Včelička při práci s dětmi za účelem procvičení paměti, optické i akustické.
Předškolní vzdělávání
26. 2. 2009 0x 19162x
Medvědi
Cílem projektu je osvojit si elementární poznatky z živočišné říše. Činnosti jsou inspirovány životem medvěda hnědého.
Předškolní vzdělávání
16. 2. 2009 0x 15800x
Medvídek
Prostřednictvím hračky a hry samotné se snažíme dětem usnadnit vstup do mateřské školy, začlenění do kolektivu vrstevníků a vytvoření si kamarádského vztahu k vrstevníkům.
Předškolní vzdělávání
16. 2. 2009 0x 9455x
Týden pro inkluzi
Ve spolupráci mateřské a základní školy vznikl projekt Týden pro inkluzi. Smyslem činností realizovaných v rámci tohoto týdne bylo navázat kontakt dětí „zdravých“ a dětí s „omezením“. Důraz byl…
Předškolní vzdělávání
2. 2. 2009 0x 15903x
Dítě a jeho postavení ve skupině
Co u dětí ovlivňuje vytváření prosociálních vztahů.
Zobrazeno 12 z 51 položek