Domů > Odborné články > Všechny články autora „Alžběta Palatinová“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (51)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 51 položek
Předškolní vzdělávání
23. 1. 2009 0x 9060x
Návštěva galerie
Krátký integrovaný blok nabízí námět jak společně s dětmi zrealizovat návštěvu galerie. Děti se zúčastnily polodenního výletu s cílem získat nové poznatky návštěvou Anežského kláštera, pozorováním…
Předškolní vzdělávání
31. 10. 2008 0x 25854x
Výpravy do přírody
Projekt zaměřený na pozitivní vztah dětí k prostředí, ve kterém vyrůstají.
Předškolní vzdělávání
17. 10. 2008 0x 12710x
Tahač - učíme se poznávat chlapce
Rozvoj poznávacích schopností, manipulačních a grafomotorických dovedností, posilování prosociálního chování v dětské herní skupině skrze téma vztahující se k autům-tahačům, které děti zajímá.
Předškolní vzdělávání
23. 7. 2008 0x 31043x
Traktor
Tento integrovaný blok byl realizován v květnu jako součást celoročního projektu. Základní téma jsme se snažili rozvinout tak, aby nabízené činnosti byly pro děti zajímavé, aby navazovaly na…
Předškolní vzdělávání
5. 6. 2008 0x 16554x
Motorky
Smyslem činností nabízených v rámci tohoto integrovaného bloku je přiblížit dětem téma vztahující se k motorkám, využít zájmu dětí o tuto problematiku k rozvoji schopností a získávání dovedností…
Předškolní vzdělávání
21. 4. 2008 0x 13636x
Letadlo aneb Poznáváme vše spojené s létáním
Smyslem činností nabízených v rámci tohoto bloku je přiblížit dětem různá témata vztahující se k letadlům a létání a využít zájmu dětí o tuto tematiku k rozvoji schopností a získání dovedností…
Předškolní vzdělávání
30. 1. 2008 1x 18635x
Jak jsme vytvářeli pravidla vzájemného soužití
Integrovaný blok Jak jsme vytvářeli pravidla vzájemného soužití, který je součástí tematického celku „Můj kamarád“, nabízí činnosti vedoucí děti k vytváření a respektování základních pravidel…
Předškolní vzdělávání
3. 7. 2007 0x 16244x
Nursery rhymes a výuka anglického jazyka
Žánrové formy anglických nursery rhymes je možné v mateřské škole využít při výuce anglického jazyka hravou audio-orální formou, bez čtení a psaní, s využitím výtvarné, pohybové a melodické složky.…
Předškolní vzdělávání
17. 5. 2007 0x 42970x
Ze zahrádky do pohádky
Prostřednictvím tohoto projektu jsme se zaměřili na rozvoj estetických a poznávacích dovedností, řeči, na vytváření kladného vztahu k literatuře. Vycházeli jsme vstříc dětskému myšlení a dětské…
Předškolní vzdělávání
28. 11. 2006 0x 17944x
Vyprávění Datla Dalibora
V dětech se snažíme rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou a učíme je přírodu chránit. Tento integrovaný blok je součástí celoročního projektu "Cestičkou do lesa".
Předškolní vzdělávání
12. 7. 2006 0x 14430x
Cizí jazyk v MŠ - víc než jen zábava a hry
Jeden z mnoha možných přístupů, jak koncipovat výuku, resp. seznamování s cizím jazykem pro děti předškolního věku tak, aby je aktivity příliš nezatěžovaly, aby v nich našly zalíbení a byly pro ně…
Předškolní vzdělávání
14. 6. 2006 0x 14239x
Pojetí sociální a citové výchovy v RVP PV
Postavení citové a sociální výchovy v dnešním pojetí předškolního vzdělávání spolu s výčtem některých dovedností a schopností dítěte, které by měly být učitelkou podporovány a rozvíjeny.
Zobrazeno 12 z 51 položek