Domů > Odborné články > Všechny články autora „Petr Koubek“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (32)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 32 položek
Základní vzdělávání
13. 4. 2018 0x 5850x
Čtenářská gramotnost ve výuce škol PPUČ
Čtenářská gramotnost (ČG) je soubor znalostí, dovedností a postojů využitelných při práci s texty v nejširším slova smyslu. Utváří se celoživotně. Vzdělávání otevírá možnosti pro její systematický…
Základní vzdělávání
15. 2. 2018 0x 7589x
Odborný panel pro rozvoj čtenářské gramotnosti si pokládá otázky: „Kam míříme?“, „Kde jsme?“ a „Kudy dál?“
Článek přináší ohlédnutí za druhou minikonferencí odborného panelu pro čtenářskou gramotnost systémového projektu OP VVV Podpora práce učitelů (www.gramotnostiproucitele.cz; zkráceně PPUČ). Jednání…
Základní vzdělávání
16. 10. 2017 0x 8227x
Odborný panel chce podpořit systematický rozvoj čtenářských dovedností a postojů dětí a žáků českých škol
Článek přináší shrnutí první minikonference odborného panelu projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) pro čtenářskou gramotnost, která se konala 30. května 2017 v Praze. Setkání se zúčastnili zástupci…
Odborné vzdělávání
3. 11. 2014 0x 7835x
Hodnocení k rozvíjení kompetencí žáka
Článek Petra Koubka (odborný pracovník NÚV) obsahuje vysvětlení požadavku na novou kulturu vyučování a učení ve škole na počátku 21. století. Nová, produktivní kultura vyučování a učení vychází…
Základní vzdělávání
14. 8. 2012 0x 19614x
Dramatizace ve výchově ke zdraví
Tento text vznikl jako aktivita v rámci projektu Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání, CZ.1.07/1.2.00/08.0110, OPVK. Přináší příklad dobré praxe využití výukové opory,…
Základní vzdělávání
14. 6. 2012 0x 20392x
Aktivizující metody ve výuce slohu
Tento text vznikl jako aktivita v rámci projektu Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání, CZ.1.07/1.2.00/08.0110, OPVK. Přináší příklad dobré praxe využití výukové opory,…
Základní vzdělávání
30. 5. 2012 0x 13452x
Využití struktury E–U–R v hodině výchovy ke zdraví
Tento text vznikl jako aktivita v rámci projektu Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání, CZ.1.07/1.2.00/08.0110, OPVK. Přináší příklad dobré praxe využití výukové opory,…
Základní vzdělávání
16. 2. 2012 2x 14691x
Učíme se navzájem (zaměřeno na metakognici). Blok hodin o čínských obtížích s podzemní vodou
Zvolená metoda se přímo nabízí pro rozvíjení schopnosti žáků záměrně využívat takový způsob čtení, který je vhodný vzhledem k textu a jejich čtenářskému záměru, tedy vnímat, proč a jak čtou …
Základní vzdělávání
14. 2. 2012 0x 19534x
Čtení s předvídáním (zaměřeno na vysuzování)
Učitel využije k výukové situaci text, o němž ví, že je o trochu náročnější, než jaké jeho žáci čtou. Cílem aktivity je posílit dovednost žáka orientovat se v textu a aplikovat při čtení vhodné…
Základní vzdělávání
31. 1. 2012 1x 10238x
Diskusní pavučina (zaměřeno na sdílení)
Dvouhodinovka věnující se práci s částí novely Petry Soukupové K moři, konkrétně s částí kapitoly Cesta. Ve čtené kapitole se čtenář setká s hlavními postavami příběhu a zobrazí se mu velmi…
Základní vzdělávání
24. 1. 2012 3x 24741x
Metodická doporučení pro rozvíjení čtenářské gramotnosti
Metodická doporučení jsme rozdělili do čtyř článků, tento je prvním z nich. Texty přinášejí další z řady konkrétní metodické pomoci posilování čtenářské gramotnosti ve školní výuce.
Základní vzdělávání
14. 12. 2011 0x 13159x
K. H. Mácha. Prostor pro textovou interpretaci v hodinách literární výchovy
Tento text vznikl pro konferenci Máchův kraj v jazyce a literatuře, která proběhla ve dnech 17.-19. 11. 2010 v Ústí nad Labem v rámci projektu katedry bohemistiky PdF University J. E. Purkyně \…
Zobrazeno 12 z 32 položek