Domů > Odborné články > Všechny články autora „Jan Tupý“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (25)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 25 položek
Gymnaziální vzdělávání
5. 5. 2022 0x 3440x
Sport a válka (2. díl)
V první části dvoudílného článku jsme se zaměřili na světové sportovní dění v souvislosti s válkou na Ukrajině. Provedli jsme stručnou exkurzi do historie vztahů mezi rozvojem tělesné zdatnosti a…
Gymnaziální vzdělávání
5. 5. 2022 0x 2939x
Sport a válka (1. díl)
V souvislosti s válkou na Ukrajině vydal 28. února 2022 Mezinárodní olympijský výbor doporučení pro všechny mezinárodní sportovní federace a organizátory sportovních akcí: nezvat ruské a běloruské…
Gymnaziální vzdělávání
1. 5. 2022 0x 1361x
Rozvoj digitálních kompetencí v tělesné výchově na gymnáziích
Článek přímo navazuje na stejně zaměřený text pro základní vzdělávání, který byl zpracován v roce 2020 do prosincového newsletteru Národního pedagogického institutu ČR a je umístěn na Metodickém…
Základní vzdělávání
11. 3. 2021 0x 5173x
Rozvíjení digitální gramotnosti ve Výchově ke zdraví
Hlavním záměrem tohoto materiálu je charakterizovat význam digitálních technologií při rozvíjení kompetencí/gramotností žáků ve výchově ke zdraví, specifikovat očekávané výsledky učení výchovy ke…
Základní vzdělávání
30. 11. 2020 0x 9012x
Rozvoj digitální gramotnosti v tělesné výchově
Tělesná výchova je vyučovací předmět, který rozvíjí především pohybové dovednosti a tělesnou zdatnost, a na nepohybové činnosti „není čas“. Přesto (nebo právě proto) i do tělesné výchovy pronikají…
Základní vzdělávání
14. 3. 2017 0x 5736x
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výchova ke zdraví
Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Každá úloha obsahuje vzorové řešení, metodický komentář a žákovské řešení. Ilustrativní úlohy a metodické…
Základní vzdělávání
28. 11. 2013 0x 7553x
Podpora zdraví v projektech ESF
Článek obecně informuje o projektech podpořených z prostředků ESF v období let 2007-2013, které byly zaměřeny na podporu zdraví (pohybové aktivity, zdravý životní styl) a hovoří podrobněji o jednom z…
Základní vzdělávání
12. 3. 2010 0x 19057x
Jsou informace o úrazech ve školách dostatečným podkladem pro jejich prevenci?
Autor ve svém teoretickém příspěvku analyzuje statistiky úrazů v českých vzdělávacích zařízeních. Upozorňuje na nedostatky v evidování úrazů a na nedostatečnou výpovědní hodnotu úrazových statistik…
Gymnaziální vzdělávání
5. 5. 2008 0x 2922x
Pojetí vzdělávacího oboru Sportovní trénink
Způsob pojetí vzdělávacího oboru Sportovní trénink v gymnaziálním vzdělávání.
Základní vzdělávání
29. 1. 2008 0x 12021x
Průvodce tvorbou učebních osnov Tělesné výchovy ve ŠVP<br />(2. část) - aktualizovaná verze
Jak pojmenovat vyučovací předmět, který vzniká na úrovni ŠVP ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova? Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu aneb Co všechno patří do…
Základní vzdělávání
29. 8. 2007 0x 15628x
Jak moc se v průběhu dne pohybuješ?
Vlastní sledování pohybového režimu v průběhu týdne s následným vyhodnocením a intervencí do vlastního pohybového režimu.
Základní vzdělávání
27. 4. 2007 0x 12172x
Průvodce tvorbou učebních osnov Tělesné výchovy ve ŠVP<br />(5. část)
Jak rozpracovat očekávané výstupy vzdělávacího oboru do učebních osnov?
Zobrazeno 12 z 25 položek