Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > HZS Stř. kraje, videoprojekt OČMU: Požáry v d...

Ikona teoreticky

HZS Stř. kraje, videoprojekt OČMU: Požáry v domácnostech

Ikona odbornost
Autor: Hynek Černý
Anotace: Pro podporu a kvalitní výuku problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí představujeme nový preventivní videoprojekt Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, který byl vytvořen ve spolupráci se zástupci Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje a Policie ČR – Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.
Téma příspěvku:Jiné vzdělávací obory obecně
Klíčová slova: OČMU, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, HZS, požár, požární ochrana, domácnost, protipožární ochrana, požární hlásič, kouřový hlásič, příčina požáru, technická závada, nedbalost, úmysl, požár od cigaret

Text článku:

Představujeme Vám další výukový film z cyklu OČMU HZS Středočeského kraje, který byl jako první natočený jen na téma požárů. Hlavním zaměřením klipu je zvýšení požární bezpečnosti v domácnostech a následně snížení počtu požárem zraněných a usmrcených osob. V klipu se autoři zaměřili na popis aktuálních požárních rizik, která přináší moderní doba. 

Cílem klipu je:

  • odlehčenou formou seznámit žáky a studenty s nejčastějšími příčinami požárů v domácnostech,
  • vysvětlit používané pojmy, jako je technická závada, nedbalost a úmysl,
  • vysvětlit především náctiletým, kteří podle statistik čím dál častěji začínají kouřit v nižším věku, že i současné cigarety mohou být příčinou požáru,
  • přimět žáky a studenty, aby si zkontrolovali své mobilní telefony a tablety, zda nemají poškozený akumulátor, který také může být při nabíjení příčinou vzniku požáru,
  • na závěr žáky a studenty seznámit s funkcí a se správným umístěním požárních hlásičů v domácnostech.   

Základní videoklip s názvem „Požáry v domácnostech, ohořelý mobil, požár od cigarety a kouřové hlásiče“ 

Obsah videoklipu (uvedeno v minutách):

0:31 Úvodní slovo a statistika požárů v domácnostech
3:00 Nejčastější příčiny požárů v domácnostech
4:47 Možné příčiny vzniku požárů od mobilních zařízení – telefonů a tabletů
7:11 Cigarety jako možné příčiny vzniku požárů
8:27 Elektrické roztrojky mohou být také příčinou požáru
9:44 Nebezpečí v průběhu požáru
11:55 Kouřové hlásiče
15:50 Závěr

Očekávaná témata k diskuzi ve třídě po zhlédnutí klipu:

Doporučujeme podrobně prodiskutovat požáry domácností ve Vaší obci, případně v rodinách žáků a studentů. V případě, že neznáte podrobnosti k žádnému požáru, lze je vyhledat na stránkách Hasičského záchranného sboru ČR www.hzscr.cz nebo na odborném serveru www.pozary.cz například zadáním klíčového slova „požár Beroun“.                                         

Žáci po zhlédnutí výše uvedeného klipu často diskutují, že dnešní cigarety, z požárního hlediska, jsou bezpečné a samozhášivé. Z důvodu lepšího pochopení této problematiky vznikl doplňkový videoklip s názvem Mohou současné samozhášivé cigarety způsobit požár?:

Dále doporučujeme žákům a studentům vysvětlit, že je nutné baterie v požárních hlásičích pravidelně měnit. Průměrná životnost baterie v hlásiči je 1 až 2 roky. Funkčnost hlásiče se zjistí zmáčknutím tlačítka na hlásiči a ten následně začne krátce vydávat výstražný signál. Tyto funkční zkoušky doporučujeme provádět vždy společně s rodiči v intervalu jedenkrát měsíčně. Je častým jevem, že si lidé pořídí nový dům nebo byt s autonomním požárním hlásičem, baterie nemění a mylně se domnívají, že je hlásič chrání napořád. Naopak žáky mohou lákat hlásiče k častějšímu mačkání kontrolního tlačítka a tím vyvolávání planých poplachů. Popsané chování může mít za následek, že v případě skutečného požáru nikdo na zvuk hlásiče nebude reagovat.


Za jakékoliv kladné i záporné připomínky a náměty předem děkujeme a očekáváme je na níže uvedených e-mailových adresách:

  • Vedoucí projektu kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý, vrchní komisař, koordinátor-metodik, hynek.cerny@sck.izscr.cz
  • Zástupce kpt. Ing. Hana Pinkasová Dejlová, vrchní komisař, koordinátor, hana.pinkasova@sck.izscr.cz
  • Záštitu nad projektem převzal plk. Ing. Jan Ryšavý, vrchní rada, náměstek ředitele HZS Středočeského kraje pro prevenci a civilní nouzovou připravenost.
 
INFO
Publikován: 04. 01. 2016
Zobrazeno: 2285krát
reklama
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČERNÝ, Hynek. HZS Stř. kraje, videoprojekt OČMU: Požáry v domácnostech. Metodický portál: Články [online]. 04. 01. 2016, [cit. 2017-06-25]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20575/HZS-STR-KRAJE-VIDEOPROJEKT-OCMU-POZARY-V-DOMACNOSTECH.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.

reklama

Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.