Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV –...

Ikona teoreticky

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výchova ke zdraví

Ikona odbornost
Autor: PaedDr. Jan Tupý
Anotace: Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Každá úloha obsahuje vzorové řešení, metodický komentář a žákovské řešení. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům s naplňováním vzdělávacího obsahu a výběrem učiva vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví pro vybrané očekávané výstupy.
Obor příspěvku:Výchova ke zdraví
Klíčová slova: metodické komentáře, Standardy ZV, úlohy, Výchova ke zdraví, základní vzdělávání

Text článku:

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví (VkZ) představuje v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) tu část vzdělávací nabídky, která by měla rozvíjet vztah žáků ke zdraví a upevňovat praktické dovednosti vedoucí k podpoře jejich zdraví. A to jak v průběhu školní docházky na 2. stupni ZŠ, tak i v dalším životě. V systému základního vzdělávání navazuje VkZ na vzdělávací obsah a postupy práce na 1. stupni ZŠ, především na vzdělávací obor Člověk a jeho svět.

Jestliže je zdraví chápáno jako celkový tělesný, psychický, sociální a duchovní stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života, pak to znamená poměrně široké zaměření vzdělávání v daném vzdělávacím oboru na: správnou výživu, pohyb, hygienu, osobní bezpečí i zvládání různých rizikových situací, na posilování psychické pohody, na relaxaci a zvládání stresů, na rozvíjení vhodných vztahů v rodině, s přáteli, budoucími partnery i mezi lidmi obecně, na sebepoznávání, seberealizaci i na formování odpovědného vztahu k sobě, ke svému zdraví, k životu, k jiným lidem atd.

U žáků to znamená nejen získání odpovídajících informací a porozumění jejich významu pro zdraví, ale především osvojení si konkrétních dovedností souvisejících s preventivní i aktuální podporou a ochranou zdraví, každodenních návyků podporujících zdraví i rozhodovacích schopností při volbě zdraví prospěšných postupů a při odmítání (zamezení) postupů (vlivů, situací), které zdraví poškozují.

Metodické komentáře obsahují nejen správné řešení jednotlivých ilustrativních úloh, ale především popisují vhodné postupy vedoucí ke zvládnutí dané problematiky, předkládají zkušenosti ze škol k výuce i k řešení úloh. Současně mohou být metodické komentáře vodítkem při samostatné konstrukci úloh na daných úrovních obtížnosti.

Před formulováním metodických komentářů byly testovány ilustrativní úlohy vytvořené v rámci standardů vzdělávacího oboru VkZ. Testování proběhlo na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci projektu „Studentské grantové soutěže“ v jeho části „Výzkum úrovně osvojeného kurikula žáky ZŠ ve Výchově ke zdraví“ (viz příloha 3). 16 ilustrativních úloh k 16 očekávaným výstupům VkZ bylo předloženo ke konci školního roku 2014/2015 žákům 9. ročníku. Testování se účastnilo cca 1000 žáků.

Na základě výsledků testů a dalších vnitřních analýz byly některé původní úlohy upraveny, některé posunuty do jiné (vyšší) úrovně obtížnosti. Soubory úloh pak byly doplněny tak, aby obsahovaly úlohy všech tří úrovní.

Článek je v těchto kolekcích:
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 14. 03. 2017
Zobrazeno: 255krát
reklama
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TUPÝ, Jan. Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výchova ke zdraví. Metodický portál: Články [online]. 14. 03. 2017, [cit. 2017-03-23]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21331/METODICKE-KOMENTARE-A-ULOHY-KE-STANDARDUM-ZV---VYCHOVA-KE-ZDRAVI.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.

reklama

Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.